FAKTY

Znacznie wzrosła liczba bezrobotnych. PUP realizuje zadania z tarczy antykryzysowej

Skala kryzysu jest ogromna, a tempo pracy zawrotne. Są dramatyczne słowa dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach. Pojawił się apel o wyrozumiałość i cierpliwość.

Powiatowe Urzędy Pracy  zostały wyznaczone do realizowania dużej części zadań z tarczy antykryzysowej. Są to: niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł; dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych; dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych.

2 kwietnia 2020r. dyrektor urzędu ogłosiła nabór wniosków na pożyczki. Obecnie urząd posiada środki na 25 pożyczek i  8 kwietnia wszystkie rozdysponuje. W bramie urzędu urządzono stanowisko do podpisywania umów, które nie zostały podpisane w systemie elektronicznym. Podpisanie trwa pół minuty.

Jednakże sytuacja w urzędzie dynamicznie się zmienia. Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach Magdalena Werstak:

Zawnioskowaliśmy o 16 mln złotych i myslę, że w ciągu 2 dni będziemy mieli odpowiedź i dodatkowe środki finansowe i dalej uruchomimy wypłaty. Żeby było możliwe szybkie wdrożenie w urzędzie procedur urzędnicy pracowali także w niedzielę. Urząd pracuje prawie w pełnym składzie, jest ciężko, wszyscy chodzimy w rękawiczkach i maseczkach, bo mamy świadomość, że nikt z nas nie może zachorować, ludzie zostaliby wówczas bez pomocy. Musimy sprostać zadaniu. Tempo pracy jest zawrotne. Przed świętami ogłosimy jeszcze nabór na pozostałe formy, ale wnioski będą dopiero przyjmowane po świętach. Ile będziemy mieli środków na powyższe formy, jeszcze nie wiemy. Czekamy na decyzje ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej. Co parę minut do urzędu wpływają pisma, są chwile, że nie nadążam ich czytać – wytyczne, wyjaśnienia, wskazówki.
Do 7 kwietnia wpłynęło do urzędu 140 wniosków o pożyczki. Są to pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, zatrudniających od 1 do 9 pracowników. Samozatrudnieni, niestety, nie mogą skorzystać z pożyczki.  
Ale to nie jedyne dzisiaj wyzwanie dla urzędu, zmiana sposobu funkcjonowania staje się wyzwaniem jak również ilość rejestrujących się osób. W 2019 ro w dniach 1-7 kwietnia zarejestrowało się 17 osób, zaś w analogicznych dniach w 2020r. , czyli od 1-7 kwietnia 2020r. złożono 113 wniosków o rejestrację. Niestety, nie byliśmy przygotowani kadrowo i organizacyjnie na taką ilość rejestracji, bo bezrobocie w ostatnim okresie spadało, a teraz nagle nastąpił ogromny wzrost.  Mamy ogromne opóźnienia, z 113 wniosków zarejestrowaliśmy 32 osoby. Rejestracja osoby bezrobotnej to proces czasochłonny, więc prosimy wszystkich o wyrozumiałość i cierpliwość.  Od 1 kwietnia zwiększyliśmy o 2 osoby zatrudnienie na rejestracji. Osoby przechodzą teraz szybki proces szkoleniowy i myslę, że lada chwila przyspieszymy tempo, bo będzie więcej osób rejestrujących. W chwili obecnej istnieje tylko możliwość rejestracji elektronicznej. Nie ma możliwości rejestracji w sposób jak dotychczas. Pracujemy jednak nad rozwiązaniami i chcemy objąć wszystkich pomocą. Potrzebujemy jednak na to trochę czasu. Mimo tego, że w marcu 2019 r. mieliśmy zarejestrowanych 3783 osoby, a w marcu 2020r. mniej, bo 3505, kwiecień jest pierwszym miesiącem, gdzie następuje ogromny wzrost bezrobocia.  Przyjmujemy oferty pracy jedynie otwarte, więc osoby bezrobotne mogą się z nimi zapoznawać na naszej stronie i osobiście kontaktować z pracodawcą. Niestety, nie prowadzimy teraz naborów na żadne aktywne formy, jednakże te, których procedury wszczęto przed epidemią, są realizowane.
Mimo, że urząd jest zamknięty przed klientami i nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu w środku w budynku, jesteśmy do dyspozycji osób bezrobotnych i przedsiębiorców, ale pod telefonami.  

***
Warto śledzić stronę internetową PUP, gdzie pojawiają się aktualności i ważne informacje. Można także obserwować stronę urzędu na FB.