FAKTY

Został dyrektorem sądu. Był wiceprezydentem i wicewójtem

Jarosław Pinder pożegnał się  Urzędem Gminy Ksawerów. Został właśnie dyrektorem Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Pabianiczanin stanowisko objął wczoraj (10 maja). Jako dyrektor SR odpowiada za pion administracyjny. – To duże wyzwanie, wdrażam się – powiedział nam dziś.

Ostatnio – jako kierownik referatu – zajmował się gospodarką przestrzenną Gminy Ksawerów, wcześniej zastępował wójta Adama Topolskiego. Był też m.in. radnym miejskim w Pabianicach, pełnił funkcję wiceprezydenta naszego miasta, kierował działem marketingu w Pabianickiej Fabryce Narzędzi.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim i studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UŁ. Jest też zarządcą nieruchomościami.

Informację o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Pabianicach Minister Sprawiedliwości ogłosił na początku roku (p.o. była Iwona Skrzepińska). Wśród wymagań był co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym.

Ze stanowiskiem dyrektora sądu nie można łączyć przynależności do partii politycznych ani pełnienia funkcji publicznych.