FAKTY

ZSK niesie profity dla edukacji i biznesu. Poznaj drogę do zawodowego sukcesu

Daj sobie szansę, zapoznaj się ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Pod urzędowo brzmiącą nazwa kryją się spore możliwości dla uczniów, pracodawców i pracowników.

O wdrażanym obecnie Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji mówili w Łodzi doradcy regionalni ds. ZSK Dorota Nawrat-Wyraz i Martyna Kruszyńska, a także wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.

– To system bardzo ważny dla mieszkańców. Nasz region ma niesamowity potencjał, jego siła musi być pielęgnowana przez wzmacnianie kapitału ludzkiego – podkreślił  Ziemba.

Dorota Nawrat-Wyraz określiła ZSK jako przydatną bazę. Mówiła też między innymi o instytucjach certyfikujących kwalifikacje. Ich lista jest otwarta, firmy mogą się zgłaszać i ubiegać o stosowne uprawnienia.

Wicemarszałek tłumaczył, że to szansa również dla pracodawców i pracobiorców. Daje bowiem możliwość określenia kwalifikacji, potwierdzenia ich, aktywnego poszukiwania ścieżek rozwoju, wykorzystania swoich umiejętności, wzbogacania portfolio.

Do zainteresowania się ZSK Martyna Kruszyńska zachęcała uczniów planujących swoją zawodową przyszłość. – ZSK to także pomoc dla tych, którzy chcą zmienić pracę – powiedziała.

Niektórym już się udało. Pani Beata, z wykształcenia księgowa, przekonała się, że chcieć to móc. Obecnie jest właścicielką małego biura podróży, specjalizującego się w organizacji pieszych wycieczek. Wcześniej podróże były tylko jej hobby. Jednocześnie czuła zmęczenie dotychczasowa pracą i potrzebowała zmiany. Pomysł na otwarcie biura podróży początkowo wydawał jej się kompletną abstrakcją. Jednak kiedy zsumowała swoje doświadczenie, umiejętności i zainteresowania przekonała się szybko, że oparcie własnego biznesu na pasji, to strzał w dziesiątkę.

O co chodzi w ZSK?

Wdrażany obecnie w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w światowej gospodarce. System wspiera weryfikację umiejętności, które nabywamy przez całe życie – także podczas samodzielnej nauki poza szkołą czy uczelnią. ZSK ma przynieść wymierne korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, tworząc nowe możliwości rozwoju zawodowego i uzupełniając istniejące na rynku luki kompetencyjne.

Ideą przyświecającą systemowi jest przekonanie, że warto uczyć się przez całe życie oraz korzystać z nabytych w ten sposób kompetencji na polu zawodowym. Dzięki ZSK wiedza zdobyta podczas samodzielnej nauki czy szkoleń będzie już nie tylko powodem do wewnętrznej satysfakcji, ale także realnym atutem podczas procesu rekrutacyjnego.

W powstawanie ZSK zaangażowani są reprezentanci poszczególnych branż, po to aby system nie funkcjonował w oderwaniu od realiów rynku. Prace nad jego rozwojem odbywają się zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Stworzono regionalne punkty konsultacyjne, w których eksperci udzielają informacji na temat systemu kwalifikacji, sposobu jego działania, a także kroków, jakie należy podjąć, by włączyć się w jego rozbudowę.

Jak to działa?

Pamiętajmy: kwalifikacje to nie tylko świadectwo szkolne czy dyplom magistra.  Bardzo często mamy kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie możemy przedstawić na to dowodów w postaci certyfikatu, który to potwierdza. I po to jest ZSK – gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób.

Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych), czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć, żeby uzyskać formalne potwierdzenie dla takiej kwalifikacji i otrzymać certyfikat. Do każdej przyporządkowany jest także właściwy poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce stają się więc rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

Dzięki ZSK możliwe staje się potwierdzenie umiejętności, wiedzy i kompetencji, które zdobywamy poza szkołą, np. ucząc się online. To bardzo ważne dla rozwoju zawodowego, szczególnie dziś, kiedy rynek często wymaga od nas szybkich zmian np. przekwalifikowania się, zdobycia nowych kompetencji czy bardzo cenionej wielozadaniowości. Z kolei pracodawcy potrzebują pracowników, którzy mogą pochwalić się wiarygodnymi, udokumentowanymi kwalifikacjami – zaznacza Grzegorz Maryniec, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych.

System przyniesie więc korzyści każdej ze stron. Dlatego zależy nam na zaangażowaniu pracodawców i organizacji branżowych w tworzenie nowych kwalifikacji, a potencjalnych pracowników zachęcamy do przystępowania do procesów certyfikacji – dodaje.

Bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół

Konkurencyjność firm w wielu branżach opiera się w dużej mierze na kwalifikacjach i profesjonalizmie kadry pracowniczej. W tym kontekście kluczowe jest perfekcyjne zbudowanie zespołu – tak, by składał się z pracowników efektywnych, o odpowiednim doświadczeniu i umiejętnościach.

Odpowiedzią jest ZSK – dzięki niemu możliwe jest ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje kompetentny, dobrze dobrany zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. To zwiększa jego konkurencyjność na rynku.

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika, mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej.

Po pierwsze, potwierdzając formalnie swoje umiejętności stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem – certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji.

Po drugie, dzisiejszy rynek pracy wymaga elastyczności – istnieje konieczność dostosowywania swoich kwalifikacji do jego potrzeb. Niektóre zawody zamierają, powstają inne, a dużą część kompetencji z nimi związanych nabywamy samodzielnie.

Po trzecie, dzięki posiadaniu certyfikatu pracownik staje się bardziej pewny siebie, chętniej aktywizuje się na rynku pracy. Jest świadom, że jego wiedza ma wymiar realny i mierzalny.

Włącz się w tworzenie systemu!

Prace nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce prowadzone są przez Instytutu Badań Edukacyjnych w stałej współpracy z partnerami społecznymi, których opinie mają istotny wpływ na kształt wielu rozwiązań w ZSK.

Na stronie kwalifikacje.edu.pl znajdziecie aktualności, kalendarz wydarzeń i kompendium wiedzy o ZSK, a na kwalifikacje.gov.pl uzyskacie wszystkie informacje o systemie i dostęp do ZSK.

 

 

 

 

 

 

 

 

art. promocyjny