FAKTY

Nikt nie chce kupić terenu po strzelnicy

Kawał parku Wolności na sprzedaż – napisaliśmy w kwietniu. Minęło kilka miesięcy, a teren po strzelnicy “Waltera” wciąż czeka na kupca.

Liga Obrony Kraju  postanowiła pozbyć się zaniedbanej nieruchomości. Teren zamienił się w wysypisko śmieci i stał się miejscem libacji alkoholowych. Wyprowadzili się na dobre strzelcy.

Blisko 10 tys. m.kw. terenu zielonego z budynkiem gospodarczym i zrujnowaną infrastrukturą strzelniczą można kupić za 300 tys. zł (orientacyjna cena podawana przez LOK). To w zasadzie zbycie użytkowania wieczystego. Nieruchomość do 31.12.2071 r. pozostaje bowiem w wieczystym użytkowaniu LOK  (przekazana została w 1972 r. przez Skarb Państwa). Opłata za użytkowanie wieczyste, którą LOK płaci miastu (na skutek komunalizacji mienia) wynosi 8377,50 zł rocznie.

Dotąd nie znalazł się chętny. – Było na początku kilka telefonów, ale na tym się skończyło – mówi Bogdan Rzeszutek, dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Łodzi.

Użytkowanie wieczyste jest zbliżone do prawa własności. To znaczy, że użytkownik ma pełną swobodę dysponowania nieruchomością. Nie można wypowiedzieć umowy, tylko ją rozwiązać, ale do tego potrzeba woli obu stron. Ponieważ nieruchomość jest stale zaniedbana i bez planów na reaktywowanie działalności, miasto od kilku lat chciało ją przejąć lub nabyć, ale nie za 300 tys. złotych.

Podtrzymujemy stanowisko, że przy przeznaczeniu terenu pod zieleń publiczną cena wydaje się zdecydowanie za wysoka, biorąc pod uwagę głęboką dewastację tej nieruchomości – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta Pabianic