FAKTY

Ostatnie godziny wsi Lutomiersk

30 grudnia premier wręczył wójtowi Gminy Lutomiersk akt nadania praw miejskich. To oznacza, że Tadeusz Borkowski od 1 stycznia (sobota)  staje się burmistrzem, a mieszkańcy Lutomierska – mieszczanami.

“To dziejowe wydarzenie, które będzie wspominane przez kolejne pokolenia” czytamy na FB Gminy Lutomiersk.

Przypomnijmy – radni Gminy Lutomiersk 19 listopada jednogłośnie podjęli dwie uchwały związane z przywróceniem praw miejskich swojej miejscowości.
Lutomiersk prawa miejskie otrzymał 24 kwietnia 1274 r. od księcia sieradzkiego Leszka Czarnego. Utracił je w roku 1870 po prawie 600. latach – w wyniku carskich represji po upadku Powstania Styczniowego. “Decyzja o wszczęciu procedury jest swoistym hołdem oddanym naszym przodkom” tłumaczyły władze.

Przywrócenie praw miejskich zwiększyć ma prestiż, wpłynąć na dynamikę rozwoju miejscowości, przyciągnąć inwestorów czy ułatwić starania o środki unijne (Więcej TUTAJ).

W gronie miast na mocy rozporządzenia Rady Ministrów znają się 1 stycznia 2022: Bolimów (województwo łódzkie, powiat skierniewicki); Cegłów (województwo mazowieckie, powiat miński); Iwaniska (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski); Izbica (województwo lubelskie, powiat krasnostawski); Pruszcz (województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki); Jedlnia-Letnisko (województwo mazowieckie, powiat radomski); Kaczory (województwo wielkopolskie, powiat pilski); Lutomiersk (województwo łódzkie, powiat pabianicki); Nowe Miasto (województwo mazowieckie, powiat płoński); Olsztyn (województwo śląskie, powiat częstochowski). Tylko dwie miejscowości ( Kaczory i Jedlnia-Letnisko) nigdy w przeszłości nie posiadały statusu miasta.
(Fot. FB Gmina Lutomiersk)