HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Feliks Hans komendantem Straży Ogniowej

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze.

(19.06.1936) Zatwierdzenie komendanta straży. Ochotnicza Straż Pożarna w Pabjanicach jakkolwiek posiadała nowowybrany zarząd nie miała dotąd oficjalnie uznanego komendanta, którego władze wyższe nie zatwierdzały przez dłuższy czas.

Na stanowisko komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabjanicach został wybrany p. Feliks Hans, którego – jak się dowiadujemy – obecnie władze zatwierdziły. Na najbliższej zbiórce straży zostanie to odczytane. Na zastępcę wybrano p. Juljana Rosiaka. Obecnie Straż Ogniowa w Pabjanicach posiada już całkowity Zarząd, który niebawem przystąpi do energiczniejszej pracy nad rozwojem tej organizacji.

Źródło: Orędownik, nr 141, s. 7.
oprac. Marzena Zawodzińska