FAKTY

Dotąd dodatkowo ponad 14 mln zł dla naszych medyków

Dokładnie 14 135 231,91 zł otrzymał dodatkowo personel medyczny za walkę z koronawirusem w pabianickim szpitalu.

Wymienioną kwotę Pabianickie Centrum Medyczne od października 2020 roku rozdysponowało na podstawie złożonych do NFZ wniosków w sprawie dodatków do wynagrodzenia, związanych z “udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej za pracę w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2”.

Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. – Wnioski z PCM dotyczyły 449 osób – mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.

Nie dla wszystkich walczących z COVID-19

Jak wynika ze słów Adama Marczaka, dyrektora ds. techniczno-administracyjnych w PCM, na dodatkowe środki może liczyć tylko biały personel zajmujący się pacjentami na oddziale covidowym. Lekarze, pielęgniarki z SOR czy innych oddziałów, choć mają tam bezpośredni kontakt z chorymi na COVID-19, takich dodatków nie dostają. Podobnie jak medyczna kadra POZ.

Oddział covidowy na mocy decyzji wojewody ruszył 10 października 2020 roku. Początkowo jako izolacyjny. Zapytaliśmy w NFZ, czy Pabianickie Centrum Medyczne wnioskuje o pieniądze dla białego personelu, który zajmuje się chorymi na COVID-19 rozlokowanymi na oddziałach poza wyspecjalizowanym oddziałem covidowym? (jeden z przykładów: https://pabianice.tv/pierwsze-dziecko-2022-urodzila-mama-z-covid-19-co-z-noworodkiem/). Czy w ogóle może wnioskować?

Odpowiedź z 10 stycznia br. jasna nie jest: “Osoba wykonująca zawód medyczny, która nie jest zatrudniona w oddziale, w którym podmiot leczniczy (II poziom zabezpieczenia) zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, ale faktycznie uczestniczy uczestniczy w takim oddziale w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARSCoV-2, jest uprawniona do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego według zasad z polecenia MZ, obowiązujących od  1.11.2021 r. W tym przypadku także o tym, kto jest uprawniony do otrzymania dodatku decyduje dyrektor placówki”.

Obecność chorych z COVID-19 to nie tylko specyfika “takiego oddziału”, ale…

-Mamy pismo z NFZ z wytycznymi dotyczącymi przeznaczania dodatków. Wynika z niego, że należą się one tylko i wyłącznie personelowi pracującemu na oddziale covidowym – mówi Adam Marczak, dyrektor ds. techniczno-administracyjnych PCM. I dodaje: – Wiadomo, że personel medyczny ma do czynienia z chorymi na COVID-19 nie tylko na oddziale covidowym, ale nie wnioskujemy o dodatki dla nich, gdyż w przypadku kontroli NFZ, to PCM – w razie stwierdzonych nieprawidłowości  zostałoby obciążone kosztami. Musielibyśmy te pieniądze po prostu zwrócić. Nie będziemy ryzykować.

Najnowsze przepisy

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia od  1 listopada 2021 r., dodatek covidowy wynosi 100% wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą godzinę pracy osoby, która wykonuje zawód medyczny, uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego). Te warunki muszą być spełnione łącznie.

Maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tys. zł.