FAKTY

Policjant przegrał walkę z ciężką chorobą

Dziś, 28 września, po ciężkiej chorobie zmarł aspirant sztabowy w stanie spoczynku Rafał Dzwonnik. Smutną wiadomość przekazała Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach.

Miał 46 lat. W szeregi Policji wstąpił w 2000 roku. Przez pierwsze 6 lat służby związany był z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Od 16 maja 2006 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach. Na początku jako detektyw, a następnie specjalista Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego. W tym okresie prowadził postępowania przygotowawcze o największym ciężarze gatunkowym oraz wysokim stopniu skomplikowania. Bardzo wysoki poziom pracy zyskiwał wielokrotnie uznanie w oczach przełożonych jak również nadzorujących postępowania prokuratorów. Od 01 września 2017 roku życie zawodowe poświęcił pracy z młodzieżą zajmując stanowisko specjalisty Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii, w którym pełnił funkcję nieetatowego kierownika zespołu. Olbrzymie doświadczenie zawodowe jakie zebrał przez 17 lat prowadzenia postępowań przygotowawczych pozwoliło poznać wszystkie zagrożenia, konsekwencje jakie niesie za sobą popełnianie czynów zabronionych.

Tą wiedzę bardzo skutecznie wykorzystywał w pracy z młodzieżą zarówno tą „trudną” jak i w profilaktyce i zapobieganiu przestępczości nieletnich. Doskonale przygotowany zarówno merytorycznie jak i osobowościowo do pracy z młodzieżą. Był inicjatorem wielu działań profilaktycznych mających zapobiec demoralizacji wśród nieletnich. W tym zakresie współpracował z organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz fundacjami organizując spotkania, które miały aktywizować młodzież do działania jak również propagować pozytywny wizerunek Policji wśród lokalnej społeczności. Za zaangażowanie, profesjonalizm oraz wzorowo pełnioną służbę był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego oraz Komendanta Powiatowego Policji. Był pełnym pasji policjantem, a zarazem wesołym i życzliwym człowiekiem.

Przypomnijmy, wielopostaciowego, bardzo złośliwego glejaka mózgu zdiagnozowano u niego w sierpniu ub. roku. Pabianiczanie momentalnie okazali mu wsparcie. Wpłacali pieniądze na leczenie, brali udział w licytacjach.

“Rafał na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako ciepły, uśmiechnięty i pogodny kolega” – napisali funkcjonariusze.

Komendant Powiatowy Policji insp. Jarosław Tokarski wraz zastępcami, policjantami i pracownikami tutejszej komendy, jego najbliższym i przyjaciołom składają wyrazy głębokiego współczucia.

Medal za długoletnią służbę dla aspiranta Rafała Dzwonnika