FAKTY

Medal za długoletnią służbę dla aspiranta Rafała Dzwonnika

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał asp. szt. Rafałowi Dzwonnikowi srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

„Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
17 września odbyła się niecodzienna uroczystość. Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina, a także Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach insp. Jarosława Tokarskiego, wręczył pabianickiemu policjantowi, przyznany przez Prezydenta RP, srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Spotkanie odbyło się w miejscu zamieszkania aspiranta sztabowego Rafała Dzwonnika z uwagi na stan zdrowia pabianickiego funkcjonariusza. Za zaangażowanie, profesjonalizm oraz wzorowo pełnioną służbę był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach.
Asp. szt. Rafał Dzwonnik wstąpił do służby w Policji 20 listopada 2000 roku. Przez pierwsze 6 lat służby związany z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, gdzie zajmował kolejno stanowiska kursanta, policjanta, referenta oraz asystenta tego wydziału. Od 2006 roku pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach. Na początku jako detektyw, a następnie specjalista Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego. W tym okresie prowadził postępowania przygotowawcze o największym ciężarze gatunkowym oraz wysokim stopniu skomplikowania. Bardzo wysoki poziom pracy zyskiwał wielokrotnie uznanie w oczach przełożonych, jak również nadzorujących postępowania prokuratorów. Od 1 września 2017 roku życie zawodowe poświęcił pracy z młodzieżą zajmując stanowisko specjalisty Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii, w którym pełni funkcję nieetatowego kierownika zespołu.

Olbrzymie doświadczenie zawodowe jakie zebrał przez 17 lat prowadzenia postępowań przygotowawczych pozwoliło poznać wszystkie zagrożenia, konsekwencje jakie niesie za sobą popełnianie czynów zabronionych. Tą wiedzę bardzo skutecznie wykorzystywał w pracy z młodzieżą zarówno tą „trudną” jak i w profilaktyce i zapobieganiu przestępczości nieletnich. Doskonale przygotowany zarówno merytorycznie, jak i osobowościowo do pracy z młodzieżą. Jest inicjatorem wielu działań profilaktycznych mających zapobiec demoralizacji wśród nieletnich. W tym zakresie współpracował z organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz fundacjami organizując spotkania, które miały aktywizować młodzież do działania, jak również propagować pozytywny wizerunek Policji wśród lokalnej społeczności. Do takich działań należą m.in. nowatorskie działania zatytułowane „Świadomy rodzic – szczęśliwe dziecko”, którego celem było pokazanie relacji między rodzicami a dziećmi i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom wzajemnego niezrozumienia. Również. projekt ,,Randka z tolerancją” – mający na celu nauczyć dzieci i młodzież tolerancji wobec innych osób. Asp. szt. Dzwonnik do realizowanych zadań podchodził zawsze z należytą starannością. Zdecydowanie w działaniu oraz umiejętność analitycznego myślenia umożliwiały mu bardzo sprawne realizowanie powierzonych obowiązków służbowych, z których wywiązywał się wzorowo.

Niestety realizację zawodowych i rodzinnych planów asp. szt. Rafała Dzwonnika przerwała nieuleczalna choroba. W sierpniu 2020 roku zdiagnozowano u policjanta glejaka wielopostaciowego. Wszyscy policjanci, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi oraz Komendantem Powiatowym Policji w Pabianicach, każdego dnia wspierają Rafał w tak trudnej walce o zdrowie i życie.

(Źródło KPP Pabianice)