FAKTY

Mamy nowych policjantów

15 marca roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło 88 funkcjonariuszy, w tym 73 policjantów i 15 policjantek. Czworo rozpoczyna pracę w pabianickiej KPP.

Nowo przyjęci wypowiedzieli rotę ślubowania:

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci 7 marca. To pierwsze przyjęcie do służby w tym roku. Po szkoleniu podstawowym nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu.

1 stycznia 2022 roku w garnizonie łódzkim zatrudnionych było 6056 policjantów. Na rok 2022 zaplanowano jeszcze cztery terminy przyjęć do służby:

– 14 czerwca,

– 2 sierpnia,

– 19 września,

– 29 grudnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

 

(Źródło: KPP Pabianice)