FAKTY HISTORIA KOMUNIKACJA

Trasa Marszu Pamięci. Utrudnienia dla kierowców

Urząd Miejski zaprasza mieszkańców na obchody 80 rocznicy likwidacji getta w Pabianicach. Zapoznaj się z pełnym programem.

Główne uroczystości odbędą się w niedzielę, 15 maja o godz. 12.00 przy ul. Bóźnicznej 4, w miejscu dawnej synagogi, i o godz. 13.00 w rejonie ul. Wyspiańskiego i Zamkowej, gdzie odsłonięty zostanie głaz z tablicą pamiątkową.

Ceremonie połączy o godz. 12.30 Marsz Pamięci. Rozpocznie się około godz. 12.30 na ulicy Bóźnicznej 4, a następnie (z uwagi na remont) przejdzie ulicami Kościelną, Stary Rynek, Grobelną, Kilińskiego, Kolbego, Kościuszki, Skłodowskiej-Curie i Wyspiańskiego. Zakończenie marszu w miejscu dawnego stadionu Krusche – Ender.

Mogą wystąpić przejściowe utrudnienia dla kierowców związane z doraźnym blokowaniem przejazdu na ulicach krzyżujących się z trasą marszu.

Wczoraj przy ul. Bóźnicznej zamontowano tablicę informującą o synagodze. Na odsłonięcie przy Wyspiańskiego czeka też głaz z tablicą upamiętniającą tragedię ok. 9 tys. pabianickich Żydów. Napisy zostały zmodyfikowane w ten sposób, że przed słowem “naziści” dodano określenie” niemieccy”. Taką potrzebę zgłosiliśmy TUTAJ i TUTAJ

Informacje o życiu w pabianickim getcie na sztetl.org.pl. Obszerny materiał na ten temat znajdziecie także na um.pabianice.pl.

Teren zmienił się nie do poznania.
Miejsce pamięci u zbiegu Zamkowej i Wyspiańskiego jeszcze osłonięte.