FAKTY

Zmuszą naszych medyków do zaszczepienia się?

Tuż przed świętami opublikowano rozporządzenie w sprawie  obowiązkowych szczepień. Zgodnie nim osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą w pełni zaszczepić się przeciw COVID-19.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu: “wprowadzany obowiązek należy wykonać nie później niż do dnia 1 marca 2022 r., przez zaszczepienie się szczepionkami przeciwko Covid-19 schematem podstawowym: dwoma dawkami lub jedną dawką, zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki, w celu otrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia”.

Obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 dotyczy też osób, u których do 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Ponadto osoba legitymująca się certyfikatem o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19, może po 30 dniach od uzyskania pozytywnego testu poddać się szczepieniu ochronnemu przeciw Covid-19. Certyfikat ozdrowieńca nie jest przeciwskazaniem do szczepienia się, a jego termin ważności 180 dni nie ogranicza prawa do wystawienia UCC po szczepieniu przeciw Covid-19. Z obowiązku szczepień wyłączone będą tylko te osoby, które mają przeciwwskazana do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Pracodawcy powinni zmotywować niezaszczepiony personel do przyjęcia preparatu. W przeciwnym razie maja odsuwać pracowników od pacjentów, co realnie oznacza pożegnanie z pracą.

Jak sytuacja wygląda w Pabianicach?

Wiemy, oczywiście, o rozporządzeniu, ale na razie nie ma legalnej możliwości sprawdzenia, kto jest zaszczepiony, a kto nie. Być może wkrótce pojawią się stosowne regulacje, a wówczas będziemy dokładne wiedzieć, ile mamy niezaszczepionej kadry. Bardzo ogólnie mogę powiedzieć, że nie jest to duża grupa – mówi Adam Marczak, dyr. ds. administracyjno- technicznych w PCM.

Z redakcją skontaktował się niezaszczepiony, jak stwierdził, lekarz. Zaznaczył, że nie przyjmie preparatu, a rozporządzenie jest bezprawne. – Sądzę, że jednak nie dojdzie do zwalniania z pracy lekarzy czy pielęgniarek z powodu niezaszczepienia się – usłyszeliśmy. 

Szczepienia tzw. grupy zero rozpoczęły się w Pabianicach 4 stycznia 2021 roku. Jako pierwsi preparatem przyjęli  przełożona pielęgniarek i położnych Lidia Klimczak-Moszyńska i doktor Lechosław Dorożała, dyrektor ds. medycznych w PCM.

Preparat Comirnaty dotarł do PCM. Pierwsi zaszczepieni