KRUCHTA

Dezynfekcja konfesjonałów, spowiedź najlepiej na zewnątrz

W tym roku Adwent – z powodu epidemii COVID-19- będzie wyglądał inaczej.

Jutro pierwszy dzień Adwentu. To w w Kościele katolickim czas duchowego przygotowania do Bożego Narodzenia.

Epidemia nie odpuszcza, dlatego łódzki metropolita abp Grzegorz Ryś właśnie (26.11) wydał specjalne zalecenia. Dotyczą m.in. spowiedzi. Jest w nich mowa o konieczności wyznania win przez maseczkę, dezynfekcji konfesjonału po każdym penitencie czy spowiedzi na świeżym powietrzu.
Abp Grzegorz Ryś apeluje: “Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych. Prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności

Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Penitenci i spowiednicy maja obowiązek używania maseczek. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła”.

Komentarz: Folia na kratkach to nie nowość, a spowiedź w formie spacerów miłosierdzia promował ks. Michał Misiak, były wikary parafii św. Mateusza. Niedawno ten duchowny znalazł się poza burtą Kościoła katolickiego. Czy z tego patentu skorzystają w obliczu pandemii pabianiccy księża?

Inne przepisy i zalecenia
  • Arcybiskup Metropolita Łódzki udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta.
  • W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos. W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
  • Przy każdym wejściu do kościoła/kaplicy koniecznie należy ustawić w widocznym miejscu dystrybutory z płynem do dezynfekcji dłoni i zachęcić wiernych do każdorazowego korzystania z nich.
  • Rekolekcje adwentowe mają przebiegać z zachowaniem wszystkich ograniczeń i przepisów sanitarnych. Wskazane organizować ich w sposób „hybrydowy”, tzn. z wykorzystaniem transmisji w mediach społecznościowych.
  • Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie dezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdym użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan. Koncelebransi, lektorzy i służba liturgiczna mają obowiązek używania maseczek.
  • Arcybiskup zachęca wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Kapłanów zobowiązuje do udostępnienia środków dezynfekujących wiernym bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. na dłoń. Osoby, które mimo to, domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu. W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie.
  • Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń. Wszyscy szafarze Eucharystii (w tym również celebransi) mają obowiązek, podczas udzielania Komunii św., noszenia maseczek zakrywających usta i nos