FAKTY

Dyrektor zawieszony po aferze z błyskawicą wrócił do pracy

Dariusz Jakóbek od wczoraj znów kieruje szkołą. Ministerialna komisja uznała, że pabianiczanin nie złamał przepisów.

Zawieszony dyrektor XXXIV LO w Łodzi – Dariusz Jakóbek wrócił do pracy. Komisja dyscyplinarna przy Ministrze Edukacji  i Nauki uznała, że dyrektor z Pabianic nie przekroczył uprawnień wprowadzając regulamin zabraniający wykorzystywania na platformie zdalnego nauczania symboliki politycznej i obraźliwej. Komisja uchyliła więc ostatecznie decyzję wiceprezydent Łodzi Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej, która zawiesiła pabianiczanina w pełnieniu obowiązków.

Tym samym podtrzymana została wcześniejsza decyzja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewódzie Łódzkim – mówi kurator oświaty Waldemar Flajszer.

Przypomnijmy, dyrektor stworzył „Regulamin umieszczania symboliki w awatarach na szkolnej platformie Teams w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi” i zaczął go egzekwować. W praktyce zakazuje umieszczania znaku graficznego bądź jego fragmentów, które nawiązują m.in. do partii i organizacji politycznych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, a także „symboli i znaków graficznych o wydźwięku wulgarnym, obscenicznym, ośmieszającym innych”.

Dyrektor przewidział również kary – punkty ujemne, a za notoryczne i złośliwe nieprzestrzeganie regulaminu – upomnienie wychowawcy klasy, upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, przeniesienie do klasy równoległej, a nawet skreślenie z listy uczniów szkoły. Jedna z maturzystek za awatar z symbolem Strajku Kobiet otrzymała punkty ujemne.

Wiceprezydent Łodzi i działaczka Lewicy Małgorzata Moskwa-Wodnicka poinformowała, że na podstawie art. 85t ust. 1 Karty Nauczyciela Dariusz Jakóbek został zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora XXXIV LO. Do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim wpłynął też wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela. Dyr. Jakóbek odwołał się od decyzji władz Łodzi.

Kurator oświaty Waldemar Flajszer od razu określił ich działania jako nieproporcjonalne, nieprzemyślane i niezgodne z procedurą, a minister Przemysław Czarnek odznaczył Jakóbka za szczególne zasługi dla oświaty Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dyrektor już z medalem po aferze z błyskawicą. Ma być wzorem dla innych