FAKTY

Dyrektor z Pabianic walczy z błyskawicą. Są kary za używanie symbolu Strajku Kobiet

W łódzkim liceum zarządzanym przez pabianiczanina Dariusza Jakóbka powstał kontrowersyjny regulamin umieszczania symboliki w awatarach na platformie do zdalnego nauczania.

“Za błyskawicę symbolizującą Strajk Kobiet grozi wydalenie ze szkoły. Nowy regulamin w łódzkim liceum” to tytuł dzisiejszej publikacji łódzkiej “Gazety Wyborczej”. Uczennice opowiedziały dziennikarkom, że za opatrzenie swojego zdjęcia błyskawicą można dostać punkty ujemne, naganę, a nawet zostać wyrzuconym ze szkoły.

Dyrektorem tej szkoły jest pabianiczanin i nauczyciel historii Dariusz Jakóbek. Ma on poglądy zdecydowanie prawicowe – w duchu narodowo-patriotycznym. W ostatnich wyborach do Sejmu wystartował z listy Kukiz’15.  Był asystentem posła Tomasza Rzymkowskiego (ten niedawno został wiceministrem edukacji i nauki).  Jakóbek w 2016 startował w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej. Znany jest z ostrej krytyki prezydenta Grzegorza Mackiewicza.

Jak informuje dziś GW, dyrektor stworzył „Regulamin umieszczania symboliki w awatarach na szkolnej platformie Teams w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi” i zaczął go egzekwować. W praktyce zakazuje umieszczania znaku graficznego bądź jego fragmentów, które nawiązują m.in. do partii i organizacji politycznych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, a także „symboli i znaków graficznych o wydźwięku wulgarnym, obscenicznym, ośmieszającym innych”.

Dyrektor przewidział również kary – punkty ujemne, a za notoryczne i złośliwe nieprzestrzeganie regulaminu – upomnienie wychowawcy klasy, upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, przeniesienie do klasy równoległej, a nawet skreślenie z listy uczniów szkoły.

Maturzystka Sandra Osiowa, która dwukrotnie otrzymała już punkty ujemne, powiedziała, że Dariusz Jakóbek zaczął porównywać piorun do swastyki.  Niektórzy uczniowie usunęli ten awatar.

Reakcje

Zgodnie z wyjaśnieniami dyr. Jakóbka „regulamin został wprowadzony decyzją Rady Pedagogicznej” (…) „Powody wprowadzenia regulacji w tym temacie zostały przedstawione młodzieży w wiadomości przesłanej za pomocą dziennika elektronicznego w dniu 19 listopada 2020 r.” Uczniom wyjaśnił: „Jesteście pokoleniem, które doświadczyło na sobie reform, strajków i drugiego już okresu pandemii, dodatkowo sami wiecie jak przykładacie się do nauki zdalnej. Naprawdę myślicie, że politycy napiszą za Was maturę, albo dla Waszych roczników ją zlikwidują? Nie dajcie się wykorzystywać przez politykierów różnych opcji, dla których jesteście tylko statystyką, pionkami w ich grze, którzy obiecują Wam cuda – szczególnie kiedy zbliża się czas wyborów. Dlatego też proszę aby wszelkie symbole, loga, hasła polityczne a nawet zdjęcia polityków – jakichkolwiek partii, ugrupowań czy organizacji politycznych – zostały usunięte zarówno z tła jak i awatarów”.

Anna Skopińska, rzeczniczka Łódzkiego Kuratorium Oświaty nie widzi w decyzji dyrektora nic niestosownego. “Odpowiada za realizację nauki zdalnej. Miał więc prawo w regulaminie ustalić zasady korzystania z awatarów” wyjaśniła.

Nie można dopuszczać w szkole, na lekcjach do uprawiania jakiejkolwiek propagandy politycznej, obojętnie z której strony – powiedział pabianice.tv kurator oświaty Waldemar Flajszer.

W obronę uczniów zaangażowały się m.in. władze Łodzi. Sprawa zainteresowała Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i władze Łodzi.

Z Dariuszem Jakóbkiem nie udało nam się skontaktować.

[AKTUALIZACJA] Dyrektor Dariusz Jakóbek w komentarzu na FB pabianice.tv wkleił § 3 w pełnym brzmieniu:
“Zasady umieszczania symboliki w Awatarach:
1. Awatar członka społeczności szkolnej na platformie Teams nie może ograniczać wolności drugiej osoby ani obrażać jej uczuć oraz być sprzecznym z zasadami dotyczącymi norm zachowania w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.
2. Nie można umieszczać loga (znaku graficznego) bądź jego fragmentów umożliwiających jego identyfikację, haseł, symboliki, zdjęć itp.:
partii i organizacji politycznych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, organizacji społecznych charakterze politycznym lub odwołujących się do działań politycznych; organizacji i stowarzyszeń nawołujących do postępowania niezgodnego z prawem, niszczących dziedzictwo kulturowe, nawołujących bądź tolerujących stosowanie przemocy, łamiących konstytucyjne prawo do wolności kultu religijnego i poszanowania miejsc kultu religijnego, szerzących nietolerancję, dyskryminację i wykluczenie społeczne; symboli i znaków graficznych o wydźwięku wulgarnym, obscenicznym, ośmieszającym innych.
3. Powyższe zasady, dotyczące korzystania ze służbowych platform edukacyjnych obowiązują całą społeczność szkolną”.