FAKTY

Na basenie oznaczają niezaszczepionych. W dyskretny sposób

Pragnących skorzystać z miejskiej pływalni obsługa pyta o szczepienie przeciwko COVID-19. To praktyka wynikająca z epidemii i związanych z nią odgórnych, niekoniecznie jasnych przepisów.

Nasz czytelnik 2 stycznia wybrał się na basen. Zdziwił się, kiedy obsługująca zapytała go, czy jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Odpowiedział, że w świetle obowiązującego prawa nie musi odpowiedzieć na to pytanie ani okazywać żadnego dokumentu.

Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującym prawem, które zostało zinterpretowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, nie ma obowiązku informowania o fakcie zaszczepienia bądź niezaszczepienia. Co jednak ciekawe, brak odpowiedzi na pytanie, powoduje przekonanie, że delikwent jest niezaszczepiony. A to z kolei wywołuje zdecydowane reakcje. Odpowiedź  naszego czytelnika została potraktowana przez stojącą obok kobietę jako przyznanie się do braku szczepienia.

– Trzeba się szczepić! – upomniała mocnym tonem.

Czytelnik popływał, bo ustalony limit nie był wtedy przekroczony. Uogólniając – 90% klientów naszego basenu to osoby zaszczepione. Warto jednak pamiętać, że ci, którzy nie chcą okazać się stosownym dokumentem są traktowani jak niezaszczepieni – także, jak zaznacza szefostwo MOSiR-u, w oczach obsługi.

Pretensje do rządu

Na pływalni w MOSiR w Pabianicach obowiązuje limit obłożenia 30% (15 osób). Zgodnie ze specjalnym “Regulaminem covidowym dla obiektów MOSiR w Pabianicach”. Nie wlicza się do niego “osób zaszczepionych pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku szczepienia i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19”.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. Niżej jest adnotacja, by wszelkie skargi, wnioski i zapytania kierować na adres mailowy Ministerstwa Zdrowia (kancelaria@mz.gov.pl).

Salomonowe rozwiązania

Aby obsługa basenu mogła mieć orientację odnośnie limitów, niezaszczepieni są oznaczani. Jak?  –W dyskretny sposób. Tak, aby osoba wpuszczająca na basen była zorientowana co do limitu – mówi dyrektor MOSiR Piotr Adamski. I wyjaśnia – Nie chcemy, by niezaszczepieni czuli się napiętnowani, odczuwali dyskomfort, ale pilnowanie limitów jest konieczne z uwagi na kontrole ze strony policji i sanepidu. A takie mają miejsce.

Na pływalni w Konstantynowie Łódzkim także w sposób dyskretny (ale inny niż w Pabianicach) oznaczają osoby niezaszczepione.