FAKTY

Od 7 stycznia zapłacimy więcej za bilety komunikacji miejskiej

W czwartek, 7 stycznia, wejdzie w życie uchwała Rady Miejskiej w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej.

Do sprzedaży zostaną wprowadzone bilety dopłatowe o nominałach: 10, 20 i 40 gr, które będą się łączyć z dotychczasowymi biletami jednorazowymi w celu uzyskania właściwej ceny biletu 40-minutowego jednostrefowego bądź 60-minutowego dwustrefowego. Będą dostępne również w biletomatach.

Na korekcie taryf budżet miejski zyska rocznie ok. 200 tys. zł.

Rodzaj biletu

Jedna strefa

Dwie strefy

Normalny

Ulgowy 50%

Ulgowy 75%

Normalny

Ulgowy 50%

Ulgowy 75%

1. Bilety czasowe (ceny bez zmian):

1)

40-minutowy

3,00 zł

1,50 zł

0,75 zł

2)

60-minutowy

4,20 zł

2,10 zł

1,05 zł

3)

24-godzinny

7,80 zł

3,90 zł

1,95 zł

11,40 zł

5,70 zł

2,85 zł

2. Bilety grupowe 10+1 (bez zmian):

8,20 zł

3. Bilety okresowe:

1)

imienny 7-dniowy

28,00 zł

14,00 zł

7,00 zł

34,00 zł

17,00 zł

8,50 zł

2)

imienny 14-dniowy

48,00 zł

24,00 zł

12,00 zł

58,00 zł

29,00 zł

14,50 zł

3)

imienny 30-dniowy

84,00 zł

42,00 zł

21,00 zł

98,00 zł

49,00 zł

24,50 zł

4)

na okaziciela
30-dniowy

109,00 zł

129,00 zł

5)

imienny 90-dniowy

230,00 zł

115,00 zł

57,50 zł

270,00 zł

135,00 zł

67,50 zł

Radni przegłosowali podwyżkę 30 listopada.

Kto nadal będzie uprawniony do bezpłatnych przejazdów i ulg?

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji
autobusowej uprawnieni są:

1) posłowie i senatorowie RP legitymacja posła lub senatora
2) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie
wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej
3) osoby represjonowane
4) kombatanci i wdowy po kombatantach
5) osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności (lub posiadające I grupę inwalidztwa wydaną przed dniem 1 stycznia 1998 r.) oraz ich opiekunowie w czasie podróży
6) dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli i szkół specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi lub ogólnodostępnych, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, wraz
z opiekunem.
7) opiekunowie osób, o których mowa w pkt 6 podczas podróży po te osoby do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i podczas podróży powrotnej, na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania – placówka
oświatowa lub rehabilitacyjna
8) osoby niewidome, niedowidzące i ociemniałe
oraz ich przewodnicy
9) honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18litrów krwi w przypadku mężczyzn
10) młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych od 18. roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadpodstawowej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddająca systematycznie krew, tj. mężczyźni na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobiety na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi
11) dzieci przed ukończeniem 4 lat dokument stwierdzający wiek dziecka
12) osoby, które ukończyły 72 lata
13) podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze wojskowych organów porządkowych
14) pracownicy MZK Pabianice Sp. z o.o., kontrolerzy biletów oraz upoważnieni pracownicy organizatora komunikacji miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych
15) właściciele samochodów osobowych
posiadający Kartę Pabianiczanina (tutaj wspomniana wyżej modyfikacja)

Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji
autobusowej uprawnieni są:

1) dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia
2) studenci studiów wyższych
3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych
4) dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych
5) emeryci i renciści
6) osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub świadczenie przedemerytalne
7) weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób
8) dzieci w wieku od 4 do 7 lat
9) posiadacze Karty Pabianiczanina
Do korzystania z przejazdów z ulgą 75% na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji
autobusowej uprawnieni są:
1) dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, posiadające Kartę Pabianiczanina
2) studenci studiów wyższych, posiadający Kartę Pabianiczanina
3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, posiadający Kartę Pabianiczanina
4) dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych, posiadające Kartę Pabianiczanina
5) emeryci i renciści, posiadający Kartę Pabianiczanina
6) osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub świadczenie przedemerytalne, posiadające
Kartę Pabianiczanina
7) dzieci w wieku od 4 do 7 lat, posiadające Kartę Pabianiczanina