FAKTY

Pabianice w 2022 roku wciąż z pomnikiem Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe

Pabianicki monument z okresu PRL nie padł ofiarą cenzury przy tworzeniu wizualizacji miasta po wielkim remoncie. Prezydent odwołał się od decyzji wojewody.

W minioną środę (14.04.) wykonawca historycznego remontu przedstawił wizualizację, przedstawiającą wygląd zmodernizowanej linii 41 i ulic po zakończeniu prac (co ma nastąpić w połowie przyszłego roku). Na jednej z ilustracji widzimy pomnik Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe. Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną – jako promujący ustrój totalitarny- miał zostać usunięty do 31 marca 2018 roku.

Pomnik ocalony?

Czy obecność pomnika na wizualizacji oznacza, że z nami zostanie?

Przypomnijmy, że wojewoda wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obowiązku usunięcia naszego pomnika jako propagujący komunizm. Jak w maju ub. roku poinformowało nas biuro prasowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: “bieg terminów procesowych w sprawie dotyczącej obowiązku usunięcia pomnika Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe, który znajduje się na Starym Rynku w Pabianicach uległ z mocy prawa zawieszeniu na czas trwania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Wszelkie czynności zmierzające do załatwienia przedmiotowej sprawy zostaną podjęte niezwłocznie po zakończeniu okresu epidemii”.

Okazuje się jednak, że epidemia trwa, ale sprawa ruszyła. Władze Pabianic złożyły jednak odwołanie.

Mówi Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego w Pabianicach: – W powyższej sprawie wojewoda łódzki wydał 7 października 2020 roku decyzję, od której 21 października 2020 roku wniesione zostało odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odwołanie jest w toku rozpatrywania. Tym samym do czasu rozstrzygnięcia wstrzymana jest decyzja o rozbiórce pomnika.

Wcześniejsze przeszkody

W terminie wskazanym w tzw. ustawie dekomunizacyjnej gminy mogły rozebrać obiekty, które nie były zgodne z ustawą oraz uzyskać zwrot przeznaczonych na demontaż pieniędzy z miejskiego budżetu. Nasz nie został rozebrany, gdyż najpierw okazało się, że figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków i trzeba było “wyprostować” sprawę, potem działacze pabianickiego SLD skierowali do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wykreślił pomnik z ewidencji zabytków.

***

Sprawa wyburzenia pomnika w kontekście dekomunizacji ma swoją bogatą historię i stała się przedmiotem szerokiej dyskusji. Zapraszamy do lektury naszych tekstów o pomniku  TUTAJ.