ROZRYWKA

Pabianicka policja ogłosiła konkurs muzyczny. Funkcjonariusze czekają na raperskie nagrania

Pabianicka policja zachęca do udziału w konkursie profilaktyczno-muzycznym pod nazwą „Profilaktyczny Cyberrap”. Jest on adresowany jest do dzieci i młodzieży. Wystarczy nagrać krótkie wideo, na którym uczestnicy rapują swoje autorskie teksty do podkładów muzycznych. Prace, które będą zawierać wulgaryzmy, zostaną zdyskwalifikowane.

Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności muzycznych, rozwijanie uzdolnień twórczych, rozwijanie umiejętności prezentacji swoich występów w formie elektronicznej, podnoszenie świadomości z zakresu problemów cyberprzemocy, mowy nienawiści, zażywanie środków odurzających.

Organizatorem jest Komenda Powiatowa Policji Pabianicach. Współorganizator i patronat: Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Termin: 17.05. – 11.06; rozstrzygnięcie do 18 .06.

Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, tj.: http://www.pabianice.policja.gov.pl/ zamieszczono dwa podkłady muzyczne udostępnione na potrzebę konkursu przez polskiego rapera, wokalistę i autora tekstów Pawła Lipskiego „Nowator”. Po wybraniu jednego z następujących podkładów instrumentalnych – pliki audio do pobrania w załącznikach. Poniżej oryginalne nagrania utworów autora:

Z LEWA DO PRAWA – https://www.youtube.com/watch?v=xmKRSJamquM

NIE MA NAS – https://youtu.be/dcezDSfRF-s

Uczestnik/cy konkursu ma/mają za zadanie ułożyć autorski tekst piosenki odnoszący się do jednego z dwóch zagadnień:

1. Potępiających cyberprzemoc i mowę nienawiści;

2. Krytykujący zażywanie środków odurzających;

W konkursie wezmą udział wykonania wyłącznie wykorzystujące dwa powyższe podkłady i odnoszące się do wskazanej tematyki. Nagranie powinno mieścić się w czasie maks. 2 minut. Prace, które będą zawierać niewłaściwe treści językowe, tj. wulgaryzmy, zostaną zdyskwalifikowane.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (młodzież do lat 18), Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Porszewicach oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 w Łodzi.

Dotyczy trzech kategorii wiekowych:

a) dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej

b) dzieci i młodzież klas VII-VIII szkoły podstawowej

c) młodzież szkół ponadpodstawowych do lat 18

Utwór może być wykonany indywidualnie przez jednego uczestnika konkursu lub w maksymalnie 3 osobowym składzie uczestników
Nagrane filmy powinny być dostarczone do 16.06.

Kryteriami oceny będzie sposób przedstawienia tematów profilaktycznych:

1. Potępiających cyberprzemoc i mowę nienawiści,

2. Krytykujący zażywanie środków odurzających,

a także: ruch sceniczny, technika wykonania, wyraz artystyczny i ogólny efekt końcowy.

Przewidziano nagrody za I miejsca oraz wyróżnienia za II i III miejsca w każdej z trzech kategoriach wiekowych.

Nagrody zostaną ufundowane przez:

– Starostwo Powiatowe w Pabianicach

– Dyplomy zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach.

O formie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie po ogłoszeniu wyników konkursu.

Każdy uczestnik ma obowiązek złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku.

 

(Źródło: KPP Pabianice)