FAKTY

Powstaje instalacja oczyszczania spalin przy ciepłowni [VIDEO]

  • Zostanie ograniczona emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz pyłów.
  • Najbardziej szkodliwe zanieczyszczenia zostaną zredukowane o 95%.
  • Całkowita wartość projektu przekracza 45 mln złotych.

Niedawno  minął rok od podpisania przez Elemont ważnej umowy na realizację Instalacji Oczyszczania Spalin w ciepłowni miejskiej w Pabianicach. O podpisaniu umowy pisaliśmy  TUTAJ.

Całkowite wyłączenie ciepłowni nastąpiło 29.05. Tego dnia przy ul. Konstantynowskiej  pełny front do prowadzenia prac.

Budowa aktualnie posiada parę frontów tj. montaż mechaniczny instalacji odpylania i odsiarczania, demontaż istniejących kanałów spalin i budowa fundamentów pod nowe kanały oraz od strony odazotowania prace elektryczne i AKP oraz montaż mechaniczny instalacji na kotłach. Ostatnim ważnym wydarzeniem na placu budowy był montaż komory filtra workowego.

Zobacz videorelację:

 

Kolejny ważny krok milowy tej budowy to druga połowa lipca, na kiedy jest przewidziany transport 2 zbiorników na wapno i produkty poreakcyjny.

Zbiorniki będą w całości sprefabrykowane na zakładzie produkcyjnym według własnego projektu. Ambitnym wyzwaniem będzie sam transport zbiorników, których nadgabaryt sięga 4,5 metra średnicy i 23 metrów długości – zapowiada dyrektor handlowy w Elemont Wojciech Wałach.

Planowane zakończenie robót I etapu przewidziane jest na grudzień.

Wartość całkowita projektu to niemal  45,6 mln złotych. Wartość uzyskanego ze strony NFOŚiGW wsparcia stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki. (CZYTAJ TUTAJ)

Celem realizowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej projektu jest dostosowanie istniejącej instalacji redukcji zanieczyszczeń do mających obowiązywać – od 01.01.2023 roku – zaostrzonych norm. Musi zostać ograniczona emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz pyłów.

Wielkość przewidywanej redukcji (efektu ekologicznego) w wyniku realizacji przedsięwzięcia:

Dwutlenek siarki – SO2 – 147,103 ton/rok – 73% redukcji SO2
Tlenki azotu – NOx – 10,509 ton/rok – 11% redukcji NOx
Tlenek węgla – CO 12,601 ton/rok – 42 % redukcji CO
Pyły – 59,204 ton/rok – 95% redukcji pyłu w tym pyłów PM10 i PM2,5

Więcej danych TUTAJ 

 

 

Tagi: