FAKTY PORADNIK

PUP: Oferta na 2021 rok

Szczegółowe informacje odnośnie naborów dostępne będą na stronie internetowej www.pabianice.praca.gov.pl.

Mijający rok nie należał do najłatwiejszych, dlatego ufając w „lepsze jutro” już dziś Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach pragnie Państwu przedstawić swoją ofertę na nadchodzący 2021 rok. Od lutego przyszłego roku planujemy wznowienie naborów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. takie, jak: szkolenia, staże, bony na zasiedlenie, roboty publiczne, prace interwencyjne czy dotacje na rozpoczęcie własnej firmy.
Ponadto, pracodawcy będą również mogli skorzystać z oferty Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z kształcenia ustawicznego w postaci: kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych.

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego planowany jest również w lutym 2021 roku. Wnioski powinny spełniać co najmniej jeden z priorytetów ustalonych przez Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii, tj.:
1) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
2) Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
8) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Szczegółowe informacje odnośnie naborów dostępne będą na naszej stronie internetowej www.pabianice.praca.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 

 

Jednocześnie życzymy naszym Klientom, by magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniosła spokój i radość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, a Nowy Rok obdarował zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

 

(artykuł promocyjny)