KRUCHTA

Spotkali się po latach. Pół wieku “Przystani”

Było co wspominać. Wczoraj (sobota) Duszpasterstwo Akademickie “Przystań” przy pabianickiej parafii NMP świętowało jubileusz 50 – lecia. Wśród absolwentów są dobrze znani w mieście nauczyciele, lekarze czy przedsiębiorcy.

50 lat minęło jesienią ub. roku, ale teraz  można było zorganizować wspólne spotkanie. Obchody zaczęły się od mszy z udziałem byłych duszpasterzy DA “Przystań”, w tym popularnego w Pabianicach w katach 70 ub. wieku ks. Edwarda Batko. Potem wszyscy spotkali się przy wspólnym stole. Były śpiewy, wspomnienia i jubileuszowy tort. Więcej na zdjęciach niżej. Z kolei w bocznej nawie kościoła można zapoznać się z wystawą prezentującą archiwalne zdjęcia.

Niżej wszyscy duszpasterze DA “Przystań

1.Ks. Józef Kutermak +
2. Ks. Jan Telus +
3. Ks. Edward Batko
4. Ks. Janusz Grenczak +
5. Ks. Edmund Karuk +
6. Ks. Benedykt Flasiński
7. Ks. Tadeusz Uchwat +
8. Ks. Stanisław Basiuk
9. Ks. Marek Ludzia +
10. Ks. Lucjan Banko
11. Ks. Antoni Miciak
12. Ks. Zygmunt Berdychowski
13. Ks. Paweł Szymański
14. Ks. Damian Wyżkiewicz
15. Ks. Maciej Mroczek