FAKTY

Władze powitały uchodźców. Na co mogą u nas liczyć?

Przyjeżdża coraz więcej obywateli UA. Pojawiają się  pytania dotyczące pobytu. Dlatego prezydent Grzegorz Mackiewicz zaprosił wczoraj (10.03) do MOK-u na spotkanie informacyjne uchodźców przebywających w Pabianicach i osoby, które udzieliły im schronienia.

Przyszło ok. 100 osób. Omawiane zagadnienia podzielono tematycznie: zakwaterowanie, pomoc rzeczowa, sprawy meldunkowe, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia, pracy i czas wolny. Była mowa o tym gdzie, co i jak załatwić oraz jak zorganizowane jest bieżące wsparcie.

Najważniejsze informacje przedstawili i na pytania odpowiadali reprezentanci wydziałów Urzędu Miejskiego, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, Pabianickiego Centrum Medycznego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendy Powiatowej Policji i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecny był tłumacz jęz. ukraińskiego i rosyjskiego.

– Osoby, które zakwaterowały uchodźców i przejęły trud ich utrzymania, przez dwa miesiące nie muszą w deklaracji śmieciowej zgłaszać dodatkowych zamieszkujących osób. Przy większej liczbie osób należy zgłosić konieczność dodatkowych pojemników. To jest decyzja prezydenta podjęta w związku z nadzwyczajną sytuacją – mówi jego  rzecznik Aneta Klimek.

Uchodźca z Ukrainy pomoc medyczną na takich samych zasadach jak polski pacjent. Za leczenie płaci NFZ z budżetu państwa. Pabianickie Centrum Medyczne dotąd udzieliło  pomocy 17 cudzoziemcom z UA. – Leki nie są refundowane – mówi Adam Marczak, dyr. ds. techniczno -administracyjnych PCM.

Migranci mogą bezpłatnie korzystać ze świadczeń medycznym we wszystkich placówkach medycznych, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przygotowywane zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

W holu pracownicy MCPS wypełniali formularze rejestracyjne dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i nie zarejestrowali się w żadnym punkcie recepcyjnym (można również zgłosić się do MCPS w celu przekazania danych). Taki rejestr, skoordynowany z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, pozwoli oszacować liczbę gości i udzielić im pomocy odpowiedni do potrzeb. Obecni na spotkaniu otrzymali mapy Pabianic z zaznaczeniem urzędów, placówek medycznych i słowniczkiem przydatnych zwrotów, informatory o pracy i pomocy medycznej. Informacje dotyczące tematów omawianych na spotkaniu zamieszczone będą również na stronie internetowej UM i profilu FB.

Wedle danych z dzisiejszego poranka w Pabianicach przebywa 231 uchodźców z Ukrainy. Więcej TUTAJ.

 

 

 

 

Tagi: