FAKTY

Zawyją syreny. Nie należy reagować

  1. W najbliższą środę, 24 listopada,  w godzinach 10. 00-10. 15 Szef Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego – Wojewoda Łódzki przeprowadzi trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego w ramach ćwiczeń TARCZA 2021.

W  ramach treningu o godz. 10.00 nastąpi uruchomienie na terenie miasta Pabianic syren alarmowych emitujących ciągły dźwięk przez 3 minuty, następnie o godz. 10.15 nastąpi odwołanie alarmu dźwiękiem modulowanym trwającym 1 minutę.

System alarmowy uruchomiony będzie z centrali znajdującej się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Emitowany sygnał dźwiękowy traktowany będzie jako trening sprawdzający działanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych dodatkowych działań.