FAKTY

COVID-19 a depresja i próby samobójcze uczniów. Aktualny temat, choć nie na topie

Destrukcyjny wpływ epidemii na psychikę dzieci i młodzieży stał się tematem konferencji naukowej, jaka 17 marca odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim.

Tej sprawy nie wolno bagatelizować, choć konflikt na Ukrainie zepchnął ją na dalszy plan. Nasi uczniowie potrzebują wsparcia.

Negatywne skutki epidemii stanowią bardzo ważny problem społeczny, o dużej, wręcz trudnej do oszacowania skali. Alarmują o nim ci, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Ale to, co dzieje się z naszymi pociechami obserwujemy również my, rodzice. Dlatego, zdając sobie oczywiście sprawę z powagi wydarzeń na Ukrainie i że wojna zepchnęła pandemię na dalszy plan, stwierdziliśmy, że chcemy i musimy o tym problemie rozmawiać – tłumaczy Robert Jakubowski, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego.

Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz tamtejszy Urząd Miejski zaprosili psychiatrów, psychologów i pedagogów, aby podzielili się fachową wiedzą z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami organizatorzy.

Sześciu prelekcji, wśród nich prof. Jacka Pyżalskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dużego autorytetu w tych dziedzinach), zakończonych wspólną dyskusją ekspertów, wysłuchali dyrektorzy szkół, nauczyciele i – online – rodzice.

Zagadnień, które zostały poruszone było mnóstwo, wśród nich edukacja zdalna i jak pracować w przypadku konieczności jej powtórzenia, depresja, próby samobójcze, problem samotności i wyobcowania, różnego rodzaju uzależnienia i ich skutki. Dyskutowano o roli technologii w życiu młodych ludzi, ich wzajemnych relacjach oraz tych z rodzicami i nauczycielami, problemach emocjonalnych i sposobach ich rozwiązywania, wpływie kondycji psychicznej dorosłych na funkcjonowanie dzieci, znaczeniu rozmowy w rodzinie, w środowisku szkolnym i społecznym oraz możliwościach wsparcia.

Prelegenci dzielili się radami, wskazówkami, spostrzeżeniami i opiniami ze swojej praktyki, które dla zgromadzonych w MOK gości, na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą, stanowiły podpowiedź, jak postępować z uczniami, w różnym wieku, a także na co zwracać uwagę.