PORADNIK

Na czym polega przemoc? Gdzie szukać pomocy?

Tegoroczny “Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” potrwa od 21 do 27 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną czy psychologiczną lub skorzystać z konsultacji ze specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie m.in. w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31. Aby skorzystać z takiej porady, należy umówić się pod numerem telefonu 42 215 42 11.

Celem kampanii “Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Kiedy myślimy o pokrzywdzonych przestępstwem najczęściej nasuwa nam się potrzeba interwencji policji czy uruchomienie procedur prawnych. Jest to niewątpliwie konieczne, trzeba jednak pamiętać, że niejednokrotnie osoby pokrzywdzone, aby móc skutecznie współpracować z Policją wymagają wsparcia psychologa czy prawnika.

Doświadczenie przestępstwa powoduje nie tylko szkody fizyczne (np. utratę mienia, uszczerbek na zdrowiu itp.) ale przede wszystkim szkody natury psychicznej (stres pourazowy, lęki, obniżenie nastroju, nerwice), które bywają dużo bardziej dotkliwe i trudniejsze do zniwelowania, mogą również utrudniać lub wręcz uniemożliwiać podjęcie kroków prawnych zmierzających do ujawnienia i ukarania sprawcy.

Dlatego właśnie tak ważne jest, aby osoby pokrzywdzone przestępstwem (zwłaszcza jeśli są to dzieci) miały możliwość skorzystania z kompleksowej pomocy w wyjściu z sytuacji kryzysowej, jaką jest doświadczenie przestępstwa. Bywa tak, że wsparcia wymagają nie tylko osoby bezpośrednio pokrzywdzone, ale również ich bliscy, chociażby w kwestii poradnictwa pod kątem wsparcia pokrzywdzonych w ich codziennym funkcjonowaniu w czasie wychodzenia z kryzysu.

Dużym utrudnieniem w sięganiu po pomoc przez osoby pokrzywdzone bywają mechanizmy psychologiczne. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy może być sytuacja osób doświadczających przemocy w rodzinie. Pamiętajmy, że mówiąc o przemocy w rodzinie mówimy o zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniu przeciw członkowi rodziny, naruszającym prawa i dobra osobiste, powodującym cierpienie i szkody.

Niewątpliwie powtarzające się stosowanie przemocy wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej jest przestępstwem, jednak w wielu przypadkach przemoc w rodzinie nie jest ujawniana. Osoby doświadczające przemocy często wstydzą się, obawiają, że mimo podjętych działań ich sytuacja się nie zmieni lub nawet pogorszy się. Wynika to z działania następujących mechanizmów psychologicznych, które powodują, że osoba doświadczająca przemocy traci wiarę we własne możliwości, czuje się bezwartościowa i bezwolna, żyje w ciągłym lęku i poczuciu winy, a cała jej aktywność koncentruje się na dostosowaniu się do oczekiwań sprawcy przemocy. W rezultacie osoba dotknięta przemocą często latami tkwi w tzw. kole przemocy. Jest to powtarzający się cykl przebiegający od budowania napięcia, czyli stopniowego wzrostu napięcia w relacji i agresywności sprawcy poprzez eskalację, czyli gwałtowną przemoc, po której następuje tzw. “miesiąc miodowy”, kiedy to sprawca wyraża żal i przeprasza za swoje zachowanie, obiecuje, że już nigdy więcej nie dopuści się przemocy. Niestety, jak pokazuje praktyka po “miodowym miesiącu” znów zaczyna rosnąć napięcie…

Zdarza się, że jako przemoc postrzegane jest tylko użycie siły fizycznej, a warto wiedzieć, że przemoc to nie tylko bicie, kopanie, szarpanie czy inne naruszenie cielesności. Przemoc to też wyzwiska, poniżanie, grożenie, zastraszanie, izolacja, ograniczanie kontaktów, kontrolowanie, ograniczanie dostępu do środków finansowych, uniemożliwianie pracy zarobkowej, zmuszanie do czynności seksualnych lub ich oglądania, a w przypadku osób zależnych (dzieci, osób niesamodzielnych) również zaniedbanie. Dzieci będące świadkami stosowania przemocy w rodzinie również uznaje się za osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie.

Dlatego tak ważne jest, aby być uważnym i reagować, korzystać z oferty pomocowej i wspierać osoby w kryzysie, alarmować, kiedy słyszymy, że u sąsiadów dzieje się coś, co nas niepokoi. Nie bądźmy obojętni. Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Partyzanckiej 31. (tel. 42 215 42 11) oferuje wsparcie specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnia poradnictwo prawne i psychologiczne i pedagogiczne.