szkutnia_wizualizacja
FAKTY

Już wkrótce hala, bieżnia, szkutnia i amfiteatr

Po nieudanym podejściu (ceny znacznie przekraczające kosztorys) w końcu powiało optymizmem.

Oferty w przetargach na inwestycje sportowo-rekreacyjne są na tyle zadowalające, by zrealizować wszystkie trzy zaplanowane przedsięwzięcia: budowę hali przy SP 13, bieżni na MOSiR-ze oraz szkutni na Lewitynie.

Brakujące ok. 3 mln zł chcemy dołożyć z nadwyżki budżetowej za ubiegły rok – mówi Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Hala sportowa

Wielofunkcyjna hala sportowa powstanie we wschodnio-północnej części obiektu PTC przy ul. Sempołowskiej (w miejscu starego basenu). Po stronie wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, rozbiórkowych, wykończeniowych oraz części infrastruktury zewnętrznej. Inwestycja obejmie przede wszystkim część główną z boiskami (piłka ręczna, piłka nożna halowa futsal, koszykówka, siatkówka, badminton) oraz zaplecze szatniowo-administracyjno-socjalne. Kiedy po15 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie prac.

Bieżnia

Główną częścią zamówienia jest budowę bieżni okrężnej o długości 400 m z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m ppł. plus rów z wodą. Zakres obejmuje m.in. rozbiórkę betonowych trybun na skarpie, schodów i starych wiat dla zawodników, likwidację istniejących wokół bieżni skarp i profilowanie nowych, wyprofilowanie i naprawę fragmentów nawierzchni istniejącego boiska piłkarskiego, montaż wiat stadionowych, budowę nowych ogrodzeń, wykonanie trawników plus budowę infrastruktury technicznej.

Szkutnia

Tytuł projektu brzmi: „Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych-budowa budynku wraz z infrastrukturą i układem drogowym”. Zakres prac określa przygotowana wcześniej dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Szkutnia (wizualizacja na zdjęciu głównym) będzie składał się z części przeznaczonej dla Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych, Retmanatu Drużyn Wodnych Hufca ZHP Pabianice, pomieszczeń przeznaczonych dla MOSiR i części ogólnodostępnej.

Amfiteatr – przetarg ogłoszony
Amfiteatr – stan obecny.

Kolejny i najważniejszy element rewitalizacji parku Wolności to przebudowa amfiteatru. W 2019 r. stare trybuny zostały rozebrane, a teren wyrównany i pokryty trawą. Projekt architektoniczno-budowalny przebudowy amfiteatru był opracowany w 2014 r., wówczas szacowano koszt prac na 1 mln 700 tys. zł. W tym roku kosztorys i przedmiar robót zostały zaktualizowane. W parku właśnie trwa budowa oświetlenia wzdłuż głównej alejki, terenu górki aktywności i alejki wejściowej od ul. Moniuszki. Powstał m.in. sprawnościowy plac zabaw dla starszych dzieci (w miejscu dawnej restauracji), górka aktywności „Wieloryb”, trampoliny i siłownia plenerowa.
Ogłoszony został przetarg na przebudowę amfiteatru w parku Wolności. Do zagospodarowania jest teren o powierzchni 1903 m kw. Zakres prac obejmie m.in. budowę widowni oraz przebudowę sceny, utwardzenie kostką brukową placu przed sceną i korony widowni, wykonanie trawników, poszerzenie drogi dojazdowej do sceny, przebudowę instalacji energetycznej ze zmianą lokalizacji lamp oświetleniowych, zakup i montaż plastikowych siedzisk na widowni, montaż elementów małej architektury. Na trybunach będzie 826 stałych siedzisk z możliwością dostawienia siedzisk tymczasowych na terenie między sceną a trybunami. Scena zostanie powiększona. Wykonawcy mogą składać oferty do 14 kwietnia.

Przypomnijmy, że park Wolności to ewenement na skalę europejską. Zajmuje 30 ha, rośnie ponad 40 gatunków drzew i krzewów.