FAKTY HISTORIA

Konserwator zabytków o bezcennych odkryciach przy przebudowie linii tramwajowej

Podczas trwających w Pabianicach badań archeologicznych odsłonięto kolejne ciekawe znaleziska w sąsiedztwie dworu kapituły krakowskiej – poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.

Oto spis wraz z uwagami:

-Zidentyfikowano murowane relikty średniowiecznego dworu – dokumentacja wykonana po przeprowadzeniu badań architektonicznych przy renesansowym obiekcie pozwoli stwierdzić. jaki był charakter odkrytych murów.
-Odnaleziono około 3 tysięcy zabytków ruchomych: fragmenty ceramiki i kafli, szkło oraz monety wśród których na szczególną uwagę zasługują dwa denary jagiellońskie i moneta zakonu krzyżackiego.
-Odkryto dwa ciągi bruku kamiennego, które wiodą z dworu. Jeden z nich prowadził w stronę kościoła pw. św. Mateusza. Z kolei drugi być może kierował pieszych do pobliskiej zabudowy mieszkalnej.
-Odsłonięto także kanał obłożony dranicami, czyli drewnianym deskami, który prawdopodobnie powstał w XVIII w. To właśnie przy nim znajdują się kolejne pozostałości drewnianych desek, które wiązać można z kładką. Dokładne datowanie tego obiektu poznamy po wykonaniu badań dendrochronologicznych.
-Dostrzeżono również wzmocnienie gruntu (który w tym miejscu najprawdopodobniej zapadał się) za pomocą drobnych gałęzi drzew iglastych i belek, które układane były w sposób naprzemienny.
-Analizując poszczególne warstwy gleby, dostrzeżono czytelne ślady wielkiej powodzi. Dokładne datowanie tego wydarzenia uda się ustalić po przeanalizowaniu literatury związanej z historią Pabianic.
– Wszystkie relikty nieruchome znajdujące się poniżej poziomu inwestycji pozostaną nienaruszone. Zabezpieczone będą geowłókniną, na którą nadsypany zostanie piasek. Dzięki takiej metodzie zabytki nie ulegną destrukcji, a dodatkowo pozwoli ona na pozostawienie ich dla przyszłych pokoleń, które dysponować mogą o wiele lepszymi metodami badawczymi.

Powrócono na teren cmentarza przy kościele św. Floriana, gdzie przebadano 2 ary odsłaniając 7 pochówków. Więcej informacji od archeologa Przemysława Muzolfa wraz ze zdjęciami TUTAJ.

TUTAJ opublikowaliśmy nazwiska pochowanych na dawnym cmentarzu.

(Fot. WUOZ w Łodzi, R. Psiurski, P. Muzolf)