FAKTY

Postępuje budowa nowego mostu na Dobrzynce

Coraz bardziej zaawansowana jest budowa nowego mostu na rzece Dobrzynce w ciągu ulicy Zamkowej. Prace na obiekcie rozpoczęły się trzy miesiące temu i przebiegają zgodnie z harmonogramem, bez żadnych opóźnień – poinformowała spółka PROGREG InfraCity.

Wykonawca zakończył wykonanie zachodniej części płyty dennej, na którą to zostało przekierowane koryto rzeki. Obecnie trwają prace zbrojarskie na płycie dennej wschodniej i po ich zakończeniu zostanie zabetonowany pozostały fragment dna obiektu. Jednocześnie trwa zbrojenie ścian bocznych wraz z ich szalowaniem. Po wykonaniu elementów pionowych obiektu kolejnym etapem będzie wykonanie szalowania i zbrojenia pod płytę nośną stropową nad korytem rzeki.

Rozebrany stary most był wielokrotnie przebudowywany i charakteryzował się niejednolitą konstrukcją, o ograniczonej nośności. Tak naprawdę był on podzielony na dwa obiekty rozdzielone dylatacją, z których starsza część – południowa  była wykonana blisko sto lat temu, w 1929 roku. Nowy obiekt, budowany przy okazji kompleksowej przebudowy linii tramwajowej i ulicy Zamkowej, będzie stanowił żelbetową jednootworową konstrukcję ramową. Szerokość nowego mostu (w poprzek ul. Zamkowej) wyniesie 32 metry, ale prace są prowadzone również w korycie rzeki w odległości około 10 metrów z każdej strony. Zakres inwestycji, poza rozbiórką starego mostu i budową nowego obiektu, obejmuje również wzmocnienie podłoża pod nowy obiekt oraz dostosowanie geometrii koryta rzeki. Wygląd ścian czołowych i balustrad będzie nawiązywał do ogrodzenia parku Słowackiego. Zostało to uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Zaprojektowanie mostu poprzedziły szczegółowe obliczenia hydrologiczne oraz badania archeologiczne.

Trwające roboty, m.in. ze względu na ich zakres oraz za sprawą ścisłej zabudowy (sąsiedztwo zamku, hotelu oraz sklepu meblowego) stanowią największą i najtrudniejszą inwestycję mostową, realizowaną jak dotąd w Pabianicach. Wykonawca na przyległych do mostu obiektach zamontował czujniki monitujące prace tychże obiektów, a mianowicie ich odchylenia, osiadanie i odkształcenia. Monitoring prowadzony jest w przez całą dobę. Ma to zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa prac i ostrzec przed ewentualnymi negatywnymi skutkami budowy mostu dla sąsiadujących obiektów. Dotychczas prace przy budowie nowego mostu przebiegają bez większych komplikacji.

(Fot. PROGREG InfraCity)