KOMUNIKACJA

Umowa na budowę S14 podpisana

W siedzibie łódzkiego Oddziału GDDKiA podpisano dziś umowę na projekt i budowę I odcinka S14.

Wykonawcą prac pierwszego odcinka S14 Łódź Lublinek – Teofilów będzie konsorcjum firm Budimex – Strabag, które zaprojektuje i wybuduje trasę za 561,8 mln zł w ciągu 32 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Zakres zadania obejmuje projekt i budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach S14 zaprojektowano 4 węzły drogowe, ponad dwadzieścia obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, dużych i małych przejść dla zwierząt). W trakcie realizacji, przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z drogą ekspresową, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, a także urządzenia melioracyjne).

Budowa drogi ekspresowej S14 jest istotna zarówno z punktu widzenia transportu regionalnego, jak i dla krajowego układu komunikacyjnego. Pozwoli domknąć „ring” tras szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej.

S14 docelowo ma połączyć autostradę A2 (węzeł Emilia) z drogą ekspresową S8 (węzeł Róża), biegnąc południkowo po zachodniej stronie Łodzi, Zgierza i Pabianic.


3 komentarze do “Umowa na budowę S14 podpisana

  1. Tu nie napisano, czemu się nie dziwię, że jeden z “węzłów” – Teofilów, będzie bez zjazdów! Pisi włodarze podali, że to się “kiedyś” uzupełni!
    Państwo spisiało, to i metody budowy esek również.

  2. a co z drugim kawałkiem trasy teofilów emilia ?
    obwodnica nadal nie bedzie spięta , w dodatku na odcinku o najgorszych drogach lokalnych
    nadal kicha nie sukces

Comments are closed.