PORADNIK

Wse bude dobre. Przydatne zwroty w języku ukraińskim [SŁOWNICZEK]

 Zwroty w języku ukraińskim mogą pomóc osobom, które przyjęły pod swój dach uchodźców. Słowniczek bardzo na czasie. Opublikowała go Archidiecezja Łódzka. My podajemy dalej.

 

Tak porozumiewamy się z uchodźcami

Привіт (priwit) – dzień dobry/cześć

Як ти себе почуваєш? (jak ti sebe poczuwajesz) jak się czujesz?

Ти хочеш їсти? (ty chocziesz jisty?) czy chcesz jeść?

Ти хочеш спати? ( ty chocziesz spaty?) czy chcesz spać?

Почувай себе як вдома. Тут тихо і спокійно, можеш відпочивати, гратися.

(poczuwaj sebe jak w doma. Tut tycho ji spokijno możesz witpoczyiwaty, chratysa)

czuj się jak w domu, tu cicho i spokojnie/bezpiecznie możesz odpoczywać i bawić się

Чи потрібна тобі (вам) медична (психологічна), юридична, чи будь яка допомога?

Czi potribna tobji (Wam) mediczna (psychologiczna) jurydiczna czyi budźi jaka dopomoha)

czy potrzebna Ci/ Wam medyczna (psychologiczna) prawna albo jakakolwiek inna pomoc?

Чи потребуєте ви чогось? Що вам потрібно: з предметів харчування, гігієни, ліків, одягу, взуття?..

( czi potrebujete Wyi czohoś? Śio Wam potribno z predmetiw harcziowanija gigijeny likiw odziahu wzuttja?

czy potrzebujesz czegoś? czy potrzeba Wam czegoś z produktów żywnościowych, higienicznych, lekarstw, odzieży czy obuwia?

Все буде добре. (wse bude dobre) wszystko będzie dobrze

Все владнається. (wse władnajetsia) wszystko się ułoży

Відпочиньте трохи, виспіться. На добраніч! (Widpoczinte trochy wyspićsia) odpocznijcie trochę i wyśpijcie się

Чим я можу допомогти? (czym ja możu dopomohty?) w czym mogę pomóc?

Що я можу для вас зробити? (śio ja możu dla was zrobyty?) co mogę dla Ciebie zrobić?

 

Zwroty do dzieci

 

Дітям: які іграшки ти любиш? Хочеш намалювати свій дім (маму, тата, песика, котика і т.д.)? Ось тобі папір і олівці. Намалюй мені…. (щось)

(jeśli mówimy do dzieci: jaki igraszki ty lubysz? Jakie lubisz zabawki? Chocziesz namaluwaty swij dim (mamu tata pesyka kotyka..)? Czy chcesz namalować swój dom? (mamę, tatę pieska, kotka)

(Oś tobji papier i oliwci? ) to masz papier i ołówki (Namaluj meni) namaluj mi

Скільки тобі років? О, ти вже великий (велика – якщо дівчинка)!

(skilki tobji rokiw? ) ile masz lat? (o ty wże welykij( welyka) ale jesteś duży/ duża

Ти дуже гарний хлопчик (гарна дівчинка)! (tyi duże harnyj chłopczyk/harna dziwczynka)

Чи тобі тут подобається? (czyi tobij tut podobajetsa?) czy tu Ci się podoba?

Ти можеш трохи погуляти з мамою в парку. (ty możesz trochy pohulaty z mamoju w parku) możesz pospacerować trochę z mamą w parku

Можливо, ви хочете прийняти душ?. (możlyiwo wy chocziete priniaty dusz?) czy chcesz wziąć prysznic?

Ось, візьміть рушники, будь ласка (oś wizmić rusznyky budź łaska?) proszę oto ręczniki

Їж на здоров’я. Смачного! (Jiż na zdorowija) jedz na zdrowie ( smacznoho) smacznego

Яка твоя мрія? Чого б тобі хотілося зараз найбільше? (jak twoja mria?) jakie masz marzenia?

Я вірю, що все буде добре. (Ja wiriju ścio wse bude dobre) ja wierzę, że wszystko będzie dobrze.

Мрії збуваються (mriji zbuwajućsia) Marzenia się spełniają

Можна я потримаю тебе за руку? Я можу обійняти вас? (można ja potrymaju tebe za ruku?) jak chcesz to potrzymam Cię za rękę

Гарного вам дня! (harnoho wam dnia) życzę dobrego dnia

Тут ви у безпеці. (tut wy u bezpecy) jesteście tu bezpieczni

Усе найгірше позаду. (use najhirsze pozadu) wszystko najgorsze za nami

Прошу, розташовуйтесь. Сюдu можна покласти ваші речі. (proszu roztaszowujtes. Sjudy można pokłasty waszi reczi) rozgośćcie się. Tu można zostawić swoje rzeczy.

 

(Źródło: archidiecezja.lodz.pl; fot. FB Łódzki Urząd Wojewódzki)

Tagi: