FAKTY

Droższy żłobek. Za co rodzice zapłacą więcej?

Dziś głosowanie w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w miejskim żłobku.

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku nasz samorząd ustala w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku  wyniesie 2 800 zł – to wzrost o 200 zł w porównaniu z 2020. W przełożeniu na opłatę za pobyt w żłobku to miesięcznie 30 zł więcej.

Radni pochylą się także nad dodatkową opłatą za każdą rozpoczętą godzinę przypadającą po czasie 10 godzin pobytu dziecka w żłobku. Propozycja – 1% minimalnego wynagrodzenia.  Obecnie taka opłata jest na poziomie 0,5%, zatem dodatkowa godzina – 13 zł, w nowym roku – 28 zł (więcej o 15 zł).

Ustalona zostanie także maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku w kwocie nieprzekraczającej 8,00 zł dziennie. Obecnie – 6 zł. W przypadku wyżywienia w skali miesiąca (np. 20 dni roboczych) rodzice zapłacą tylko za wyżywienie 40 złotych więcej.

Podsumowując: Jeśli żłobek ustali kwotę za wyżywienie wg maksymalnej stawki, rodzice miesięcznie zapłacą przynajmniej 70 zł więcej.

Czym prezydent tłumaczy zmianę wysokości opłat? Wynika ona “z poziomu cen produktów i usług na rynku”.

Do projektu uchwały wprowadzono zapis o “zwolnieniu z opłat w przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka, uzasadnionego nadzwyczajnymi okolicznościami, zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci”.

Tak jest TERAZ tak BĘDZIE (uchwała i projekt)