KOMUNIKACJA

Kolejne zmiany na Zamkowej. Jak się poruszać?

Od 1 września (środa) kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu na ul. Zamkowej.

Obejmuje zamknięcie dla ruchu ul. Zamkowej na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Staszewskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Żeromskiego, Lutomierską, Wyspiańskiego, Reymonta, Poniatowskiego, Konopnickiej. Umożliwione zostaną jedynie wjazdy docelowe.

Ponadto, zamknięte dla ruchu zostanie skrzyżowanie ulic Zamkowa/Traugutta/Narutowicza, przy równoczesnym udostępnieniu dla ruchu skrzyżowania Zamkowa/Pułaskiego/Kościuszki. Przejazd przez to skrzyżowanie odbywać się będzie jednokierunkowo z południa na północ.

Ograniczenia na pozostałym odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kilińskiego/Św. Jana pozostają bez zmian, zgodnie organizacją ruchu wprowadzoną 5 lipca.

Zmiana organizacji ruchu wynika z postępujących robót budowlanych w centrum miasta i umożliwi wykonawcy prowadzenie dalszych prac rozbiórkowych i robót ziemnych. Kontynuowane będą również m. in. prace związane z budową odwodnienia ulicznego, a także prace elektroenergetyczne.