FAKTY

Noga z gazu – dziś akcja “Prędkość”

18 marca na terenie województwa łódzkiego trwają działania pod kryptonimem „Prędkość”. Dziś na wielu drogach naszego województwa policjanci drogówki wyposażeni w sprzęt do pomiaru prędkości prowadzą kontrolę przestrzegania przepisów.

Jak pokazują analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekraczanie dopuszczalnych prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Nadmierna prędkość, nadal jest przyczyną większości wypadków drogowych podczas, których giną ludzie. Mundurowi skupią się szczególnie na miejscach, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Kierowcy, którzy zostaną przyłapani na agresywnej jeździe, nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową. Podczas działań policjanci będą przypominać, jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – czyli taką, przy której kierujący zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem.

W ruchu drogowym sytuacja często bywa dynamiczna i mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Wówczas nadmierna prędkość staje się czynnikiem, który powoduje, że tracimy kontrolę nad pojazdem, co z kolei może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Policjanci ruchu drogowego, a w tym mundurowi z grupy „SPEED”, pełniący służbę w radiowozach nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestratory, w tym dniu głównie reagować będą na naruszenia dotyczące nieprzestrzegania dopuszczalnych prędkości przez kierujących pojazdami, co nie oznacza że inne zachowania niezgodne z prawem będą nie zauważalne.

(Źródło: WRD KWP w Łodzi)