FAKTY

Będą nowe mieszkania. Miasto tworzy spółkę z… [AKTUALIZACJA]

Miasto utworzy spółkę z Krajowym Zasobem Nieruchomości. W Pabianicach brana jest pod uwagę budowa mieszkań na jednej z działek Skarbu Państwa.

Miasto utworzy z instytucją państwową o nazwie Krajowy Zasób Nieruchomości spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  Łódzkie. Celem jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Radni w czwartek upoważnią prezydenta do złożenia wniosku o 3 mln z Rządowego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekty uchwał TUTAJ i TUTAJ.

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu państwa ma wspierać samorządy w budowie mieszkań. Gminy będą też mogły nabywać budynki czy mieszkania, remontować je i wynajmować.

Rządowy program jest skierowany do grupy osób, które są w stanie opłacać czynsz najmu, ale jednocześnie zarabiają za mało, aby kupić mieszkanie na kredyt.

Prezydent Grzegorz Mackiewicz i prezes KZN Bartłomiej Druziński

11 lutego Pabianice podpisały porozumienie o współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. W grupie chętnych znalazło się 5 innych samorządów z Łódzkiego (Bełchatów, Radomsko. Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice). Te miasta także znajda się w spółce.

Strony porozumienia zobowiązały się do wymiany informacji, materiałów i dokumentów dotyczących nieruchomości z zasobu gminy oraz Skarbu Państwa, na których można byłoby zrealizować inwestycje mieszkaniowe.  W sześciu samorządach w najbliższych latach ma powstać ok. 600 mieszkań, głównie na działkach Skarbu Państwa.

W Pabianicach brana pod uwagę jest budowa mieszkań na jednej z działek Skarbu Państwa.

– Niemal 6% powierzchni Polski (tyle zajmuje województwo Łódzkie), 6 gmin (Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Bełchatów) i 6 hektarów przeznaczonych na inwestycje mieszkaniowe – taka 6 musi dobrze wróżyć– zapowiedział prezes KZN Bartłomiej Druziński.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa posłużą sfinansowaniu części lub całości wydatków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej. Każda z gmin będzie mogła otrzymać wsparcie (na założenie/przystąpienie do spółki SIM) kwotę do 3 milionów złotych lub zwrot do 10% poniesionych kosztów (dotyczy rozpoczętej wcześniej inwestycji mieszkaniowej).

[AKTUALIZACJA] na sesji Rady Miejskiej 18 marca przegłosowano uchwały. Prezydent powiedział, że dwa budynki dla ok. 60 rodzin powstaną najprawdopodobniej przy ul. Zaradzyńskiej. Brana jest także lokalizacja u zbiegu ulic Granicznej i Szpitalnej.

Założenia Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

Powstanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.
Na tworzenie nowych SIM-ów z udziałem gminy, samorząd będzie mógł otrzymać bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln zł.
SIM-y mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub którzy nie chcą się wiązać tak długoletnim zobowiązaniem finansowym.
Lokatorom, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20% (25% w dużych miastach) kosztów budowy lokalu, SIM-y zapewnią możliwość dojścia do własności po 20-30 latach.

To nie jest ucieczka od własności, ale zmiana podejścia. Pandemia Covid-19 pokazała, że kredyt na 20-30 lat, który dotychczas był jedyną drogą wyboru, może stać się kamieniem u szyi. To też pytanie, czy chcemy pracować po 12-14 godzin albo wyrzekać się pewnych przyjemności życia za cenę własności mieszkania? Kredyt to często zobowiązanie długoterminowe i nie powinien być jedyną możliwością na posiadanie mieszkania. Alternatywą ma być Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – powiedział  wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

W zasobie mieszkaniowym Pabianic na 31.12.2020 było 3551 lokali mieszkalnych. Na zawarcie umowy najmu z mieszkaniowego zasobu miasta Pabianice oczekiwało w tym czasie 90 rodzin.

 

(na zdjęciu budynek ilustracyjny)