FAKTY

Wreszcie nie trzeba jeździć do Łodzi, by starać się o pieniądze na wymianę kopciuchów z programu “Czyste powietrze”

Miejski program od 5 października. Rządowy – za pośrednictwem ratusza.
Kropla w morzu potrzeb

Miasto przeznaczyło pieniądze na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, ale to raptem 100 tys. zł. Dla porównania – dużo mniejszy Aleksandrów Łódzki wyasygnował na ten cel 2,5 miliona złotych.

Wnioski można składać od 5 października. Przyjmuje je Wydział Ochrony Środowiska UM (ul. św. Jana 4, II piętro, pok. 21). Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Dotację można otrzymać na wydatki na zakup oraz montaż nowych urządzeń do produkcji energii poniesione po dacie zawarcia umowy o dofinansowanie z miastem Pabianice. Wysokość dotacji: do 4 tys. zł do zakupu i montażu ogrzewania gazowego,  do 3 tys. zł do zakupu i montażu ogrzewania na biomasę, do 2 tys. zł do zakupu i montażu pieca węglowego. Dotyczy likwidacji węglowych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych w Pabianicach i trwałe ich zastąpienie ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem na biomasę, kotłownią węglową. Piece na paliwa stałe (biomasa, węgiel kamienny) muszą spełniać „5 klasę” oraz wymagania „ekoprojektu”.

Potrzebne dokumenty: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;  oświadczenie o posiadaniu zgód wszystkich współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego na realizację inwestycji;  kosztorys/ kalkulacja kosztów; oświadczenie, iż w budynku/lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza;  w przypadku zmiany systemu ogrzewania na gazowe: umowa o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej. Inwestycja powinna być zrealizowana do końca listopada, dotacja rozliczona do 3 grudnia. Wnioski do pobrania w siedzibie wydziału oraz  na stronie ratusza.

Inne źródło finansowania z łatwiejszym dostępem

Dobra wiadomość jest taka, że w sprawie dofinansowania wymiany pieca z programu “Czyste powietrze” nie będziemy musieli już jeździć do Łodzi. Pabianice, mimo wcześniejszych oporów, Pabianice  przystąpiły do współpracy w tej kwestii z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który rozdziela środki na wymianę kopciuchów.

Miasto uruchomiło punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”. Mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. św. Jana 4, w referacie inwestycji miejskich, II piętro, pok. 20, tel. 42 2254625. Czynny jest od 1 października w godzinach pracy urzędu. W ramach punktu można otrzymać informację o wymaganiach do programu, skonsultować wypełnienie wniosku (od listopada) i złożyć dokumenty za pośrednictwem Urzędu Miejskiego. Następnie wniosek zostanie przesłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna.

„Czyste powietrze” to rządowy program, który w założeniu w całym kraju mają realizować Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Punkt konsultacyjno-informacyjny powstał na podstawie porozumienia, które miasto zawarło z WFOŚiGW w Łodzi. Został utworzony, żeby ułatwić pabianiczanom dostęp do programu „Czyste powietrze”, zachęcić do wymiany ogrzewania i termomodernizacji, a w efekcie do poprawy jakości powietrza w mieście. W tym samym miejscu (św. Jana 4, pok. 20) właściciele lub zarządcy budynków mogą składać w wersji papierowej deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – dotąd przyjmowane były w siedzibie Straży Miejskiej przy Narutowicza 33.