HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Nasi domorośli hitlerowcy…

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze:

“Tzw. polscy narodowi socjaliści, którym na gruncie pabjanickim przywodzi niejaki p. Tomczak, usiłowali zorganizować ubiegłej niedzieli wiec. Mimo szumnej reklamy na wiec przybyła nieliczna garstka osób, którzy w momencie, gdy zaczął przemawiać p. Tomczak, opuścili salę. Speszony przywódca narodowych socjalistów poniósł więc jeszcze jedno fiasko. Przypominamy, że p. Tomczak podczas ostatnich wyborów w Pabjanicach wystawił własną listę, lecz nie uzyskał żadnego mandatu”.

Źródło: “Orędownik”, 17 września 1936 r., nr 216, s. 5