KOMUNIKACJA

Przejazd na Lutomierskiej nie zostanie przebudowany?

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało Grzegorza Mackiewicza, że obejmująca ul. Lutomierską DK71 stanie się wkrótce zbędna w sieci dróg krajowych. Budowa bezkolizyjnego przejazdu, dzięki czemu ruch nie byłby sparaliżowany, stanęła pod ogromnym znakiem zapytania.

Po kilkuletnich bezskutecznych bojach prezydent Pabianic jesienią ub. roku skierował do premiera wniosek o podjęcie działań zmierzających do wyłonienia wykonawcy, który wybuduje bezkolizyjny przejazd na ul. Lutomierskiej. Grzegorz Mackiewicz chciał, by szef rządu potraktował inwestycję jako pilną w związku w budową tunelu średnicowego w Łodzi, co w bliskiej perspektywie zwiększy częstotliwość kursowania pociągów.

Na  apel do premiera odpowiedziało Ministerstwa Infrastruktury (Departament Dróg Publicznych). Resort poinformował, że w związku z budową S14 droga krajowa nr 71 (ul. Lutomierska) przestanie pełnić dotychczasową funkcję i stanie się zbędna w sieci dróg krajowych.

Ratusz nie traci nadziei

-Nadal liczymy, że spółka PKP PLK i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – bo to do nich należy decyzja – podejmą wreszcie konkretne kroki w sprawie przebudowy przejazdu w ulicy Lutomierskiej, na który od lat czekają pabianiczanie. Sprawa stała się pilna w związku w budową tunelu średnicowego w Łodzi, a deklaracja pomocy finansowej złożona przez miasto pozostaje aktualna – mówi Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta Pabianic.

Przypomnijmy – w  2019 r. na wniosek prezydenta Pabianic GDDKiA przedstawiła wstępny harmonogram, który przewidywał realizację w latach 2023-2024. Aby zwiększyć szansę, miasto zgłosiło gotowość do finansowej pomocy przy inwestycji, którą prowadzi GDDKiA. 15 maja 2019 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia na współfinansowanie zadania pn. „Budowa tunelu pod linią kolejową wraz z dojazdami w ciągu DK71 w Pabianicach”. Deklaracja dotyczyła do 500 tys. zł w budżecie miasta na rok 2023 r. i pozostaje aktualna.

Droga krajowa nr 71, po oddaniu do użytku wschodniej obwodnicy Łodzi (droga ekspresowa S14), stanie się drogą podległą Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Zatem, stosownym adresatem kolejnych pism Grzegorza Mackiewicza w sprawie tzw. tunelu będzie marszałek Grzegorz Schreiber (PiS), któremu podporządkowany jest ZDW. Pojawia się szansa, że nowy zarządca drogi podejdzie bardziej przychylnie do rozwiązania problemu z ruchem na ul. Lutomierskiej.

Zdaniem prezydenta sytuacja, w której droga krajowa przecina w jednym poziomie tak intensywnie eksploatowaną linię kolejową, jest w skali kraju niemal bezprecedensowa. Tym bardziej że inne uciążliwe przejazdy drogowo-kolejowe zostały w ostatnich latach przebudowane.

Trwająca budowa tunelu średnicowego skutkująca zwiększeniem częstotliwości pociągów sparaliżuje ruch w Pabianicach i uniemożliwi dojazd do nowego przystanku kolejowego Pabianice Północ.

Dlaczego jednopoziomowy przejazd powoduje ogromne trudnienia?
  • służby ratownicze maja utrudniony przejazd na drugą stronę torów kolejowych,
  • korek samochodów oczekujących na przejazd ul. Lutomierską często sięga do ul. Partyzanckiej, co blokuje ruch również na tej ulicy,
  • na liniach autobusowych 2, 260 i 261 dochodzi nawet do kilkunastominutowych opóźnień w kursowaniu,
  • utrudniony jest wyjazd autobusów z zajezdni, które muszą wyjechać jako rezerwa liniowa na zastępstwo w przypadku awarii,
  • dzieli Pabianice izolując Klimkowiznę i Zatorze.

Więcej o planach i historii starań TUTAJ