KOMUNIKACJA

Prezydent zaapelował do premiera o pilną przebudowę przejazdu na Lutomierskiej

Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o przebudowę przejazdu drogowo-kolejowego na ul. Lutomierskiej na bezkolizyjny. Chce, by szef rządu potraktował inwestycję jako pilną w związku w budową tunelu średnicowego w Łodzi.

To stary, wciąż niezrealizowany, a teraz szczególnie palący temat. Powód? Trwająca budowa tunelu średnicowego skutkująca zwiększeniem częstotliwości pociągów sparaliżuje ruch w Pabianicach i uniemożliwi dojazd do nowego przystanku kolejowego Pabianice Północ.

Sytuacja bez precedensu

Prowadzona właśnie modernizacja linii kolejowej nr 14, nie uwzględnia przebudowy przejazdu na ul. Lutomierskiej na bezkolizyjny. To niezrozumiałe dla pabianiczan. Wcześniej były starania o włączenie tego zadania. Bez skutku. Wczoraj Grzegorz Mackiewicz wysłał pismo do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdaniem prezydenta Pabianic sytuacja, w której droga krajowa przecina w jednym poziomie tak intensywnie eksploatowaną linię kolejową, jest w skali kraju niemal bezprecedensowa. Tym bardziej że inne uciążliwe przejazdy drogowo-kolejowe zostały w ostatnich latach przebudowane. Grzegorz Mackiewicz zaznacza, że dla bezpieczeństwa pieszych przebudowie przejazdu przy ul. Lutomierskiej towarzyszyć powinna budowa chodnika wraz z oświetleniem od przejazdu do ul. Pasterskiej w Szynkielewie. Ta zadanie zostało ujęte już kilka lat temu w aktualizacji rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Historia starań

Przejazd w ulicy Lutomierskiej jest na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 14, należącej do PKP PLK SA, z drogą krajową nr 71 zarządzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To do tych instytucji należy decyzja o rozpoczęciu inwestycji.

Starania władz Pabianic o przebudowę przejazdu na bezkolizyjny trwają (korespondencja, rozmowy) od 2007 roku, gdy tylko powstał projekt budowlano-wykonawczy inwestycji wraz z podziałem działek. Od 2017 roku starania te zostały zintensyfikowane. Adresatami pism byli m.in. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wojewoda Zbigniew Rau, senator Maciej Łuczak, GDDKiA, PKP PLK, Biuro Projektów Komunikacyjnych sp. z o.o. w Poznaniu (projektant modernizowanej linii 14). O wybudowanie przejazdu bezkolizyjnego wspólnie z prezydentem występował Społeczny Komitet Mieszkańców osiedla Dąbrowa. Temat poruszany był m.in. przy okazji planowanego przystanku Pabianice Północ przy Lutomierskiej, czyli w bliskim sąsiedztwie przejazdu.

W 2018 roku istniała możliwość współpracy zarządcy linii kolejowej (PKP PLK) z zarządcą drogi (GDDKiA) w celu uzyskania dofinansowania na przebudowę przejazdu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, w wymaganym terminie GDDKiA nie przekazała do PKP PLK dokumentacji projektowej. Uniemożliwiło to wnioskowanie o unijne fundusze.

W 2019 r. na wniosek prezydenta Pabianic GDDKiA przedstawiła wstępny harmonogram, który przewidywał realizację w latach 2023-2024. Aby zwiększyć szansę, miasto zgłosiło gotowość do finansowej pomocy przy inwestycji, którą prowadzi GDDKiA. 15 maja 2019 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia na współfinansowanie zadania pn. „Budowa tunelu pod linią kolejową wraz z dojazdami w ciągu DK 71 w Pabianicach”. Deklaracja dotyczyła do 500 tys. zł w budżecie miasta na rok 2023 r. i pozostaje aktualna.

Łódzki oddział GDDKiA przekazał w ubiegłym roku do swojej centrali zaktualizowany program inwestycyjny na budowę tunelu. Podjęcie dalszych działań miało być możliwe po jego zatwierdzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury, co dotychczas nie nastąpiło.