FAKTY

“Aflofarm” dotąd nie wywiązał się z obietnicy dotyczącej poniesienia kosztów usunięcia odpadów

• Zgierskie starostwo: Nadal zależy nam na pomocy ze strony firmy “Aflofarm”.
• Gigant farmaceutyczny z Pabianic chce, aby starostwo określiło ilość i rodzaj odpadów w Brużyczce Małej, pochodzących z jego zakładów.
• Starostwo podkreśla, że tę wiedzę posiada wyłącznie „Aflofarm” na podstawie kart przekazania odpadów. Bez takich informacji sąsiedni powiat nie jest w stanie określić zakresu wsparcia z jej strony.

17 lipca nasz portal pabianice.tv ujawnił, że na wysypiskach w Brużyczce Małej i Łodzi znajdują się zagrażające środowisku odpady pochodzące z “Aflofarmu”. Po naszej publikacji spółka “Aflofarm”, gigant farmaceutyczny z Pabianic, zadeklarował “gotowość poniesienia kosztów usunięcia odpadów w zakresie, w jakim dotyczą one firmy” (CZYTAJ TUTAJ).

Stanowisko „Aflofarmu” musiało zostać poddane analizie prawnej (z chwilą przekazania odpadów spółce Spreco stała się ona ich posiadaczem).

– Starosta wskazał, że jedyną możliwością naszego udziału w przedmiotowej sprawie jest „wsparcie finansowe w postaci darowizny, przekazanej do budżetu powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na uprzątnięcie odpadów w miejscowości Brużyczka Mała” – powiedziała Katarzyna Liberska-Kinderman, rzeczniczka “Aflofarmu”. Gigant farmaceutyczny zaznaczył, że w trosce o środowisko potwierdza dalszą współpracę ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu (CZYTAJ TUTAJ).

– Widzimy konieczność naszego aktywnego udziału w procesie weryfikacji, które odpady pochodzą z naszej firmy, jak również oszacowania kosztów ich utylizacji. Kwota darowizny przeznaczona na uprzątnięcie odpadów może być ustalona dopiero po wspólnym oszacowaniu przez nas i Starostwo Powiatowe w Zgierzu kosztów właściwego zagospodarowania odpadów w zakresie, w jakim dotyczą one naszej firmy – dodała Liberska-Kinderman.

Obecnie starosta zgierski podejmuje działania zmierzające do pozyskania z NFOŚiGW publicznych środków na usunięcie odpadów i gospodarowanie nimi. W dniu 31 grudnia 2019 roku zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Szacowane koszty usunięcia i zagospodarowania odpadów to około 15 mln zł brutto.

„Do dnia dzisiejszego spółka Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. nie przedstawiła żadnej oferty współpracy” – taką odpowiedź otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu 17 stycznia br.

Może to co najmniej dziwić, gdyż 19 grudnia ub. roku przedstawicielka spółki “Aflofarm” w taki sposób ustosunkowała się do pytań redakcji pabianice.tv:

“Odpowiadając na Państwa pytanie informujemy, że spotkaliśmy się z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zgierzu w celu uzgodnienia szczegółów współpracy. Obecnie ustalamy, w jaki sposób możemy włączyć się w pomoc w sytuacji, w której Starostwo Powiatowe w Zgierzu otrzymało na utylizację środki z Funduszu. Poszukując sposobu na udzielenie Starostwu zgodnej z prawem i adekwatnej do rzeczywistych potrzeb pomocy wysłaliśmy w dniu 21 listopada 2019 r. do Starosty Zgierskiego pismo z pytaniami dotyczącymi sprawy. Czekamy na odpowiedź”.

W związku z rozbieżnościami w komunikatach wysłaliśmy grudniowe stanowisko “Aflofarmu” do zgierskiego starostwa. Oto co otrzymaliśmy:

“Podczas wrześniowego spotkania z przedstawicielami firmy „Aflofarm” ustalono, że firma przekaże nam dane o ilościach i rodzaju odpadów zgromadzonych w Brużyczce Małej, pochodzących z zakładów firmy „Aflofarm”. Takie informacje znajdują się kartach przekazania odpadów, które powinna posiadać firma „Aflofarm”.

Jednakże w listopadzie 2019 r. firma wystosowała pismo do starosty zgierskiego z pytaniami dotyczącymi m.in. określenia ilości i rodzajów odpadów w Brużyczce Małej, pochodzących z zakładów „Alfofarmu”. Takie informacje posiada wyłącznie „Aflofarm” na podstawie kart przekazania odpadów, o czym firma została ponownie poinformowana pismem z grudnia 2019 r.  

Pragnę jednocześnie podkreślić, że Starostwu Powiatowemu w Zgierzu nadal zależy na pomocy ze strony firmy „Aflofarm” przy usunięciu odpadów zmagazynowanych na terenie nieruchomości w Brużyczce Małej. Natomiast bez informacji o ilości i rodzaju odpadów pochodzących z zakładów firmy „Aflofarm”, nie jesteśmy w stanie określić zakresu wsparcia ze strony firmy”.

“Aflofarm” w ostatnim mailu do redakcji napisał: “Przede wszystkim jeszcze raz podkreślamy, że wszelkie ewentualne nieprawidłowości wynikają z działalności firmy utylizującej i “Aflofarm” nie jest za te działania odpowiedzialny”.

TUTAJ i TUTAJ

[AKTUALIZACJA] -3 lipca 2020 roku ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu otrzymaliśmy następującą odpowiedź: “Na początku maja nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym usunięcia odpadów z nieruchomości w Brużyczce Małej w gm. Aleksandrów Łódzki. Szacowana wartość zamówienia wynosiła 17 283 618,00 zł brutto. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta złożona na kwotę: 16 957 512,00zł brutto i obecnie podlega ocenie.
Wnioski, które zostały złożone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pozyskanie środków na usunięcie odpadów i gospodarowanie nimi, przeszły pozytywną warunkową ocenę formalną. Ocena pozytywna uwarunkowana jest uzyskaniem pozytywnej opinii ministra właściwego ds. klimatu, na którą oczekujemy.

Spółka Aflofarm nie podjęła współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu w celu uprzątnięcia odpadów w Brużyczce Małej”.

-Informacja ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu (30 czerwca, 2o22): “Wyłoniony przez Powiat Zgierski, w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca, zakończył w listopadzie 2021 r. prace związane z usuwaniem opadów w Brużyczce Małej. Z terenu uprzątnięto prawie 1200 ton odpadów niebezpiecznych. Całkowity koszt ich uprzątnięcia i unieszkodliwienia wyniósł 10 053 622,80 zł. Powiat Zgierski pozyskał, w formie dotacji i pożyczki, dofinansowanie na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nie została podjęta współpraca z firmą „Aflofarm”.